Thiet Ke Web » Dự Án Đang Triển Khai »Website HACH

Website HACH

Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Quan trac moi truong bằng các thiết bị quan trắc tự độngquan trac tu dong, thiết bị thí nghiệm có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường. Các hoạt động quan trac moi truong bao gồm: quan trắc môi trường nước (quan trắc nước mặtquan trac nuoc mat, nước kênh rạch, sông ngòi…), quan trắc môi trường không khí, quan trac moi truong đất,

Căn cứ vào các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, các trạm quan trắc, tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc môi trường xác định mục tiêu cụ thể của chương trình quan trắc. Việc xác định mục tiêu phải căn cứ vào chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành và các nhu cầu thông tin cần thu thập.

thiet ke website - phan mem quan ly Tran Le

HACH Company đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các thiet bi thi nghiem, thiết bị phân tích nước, hóa chất phân tích dùng trong kiểm tra chất lượng nước hoặc các chất lỏng khác tại phòng thí nghiệm hay ngoài hiện trường như: máy đo CODmay do COD, hóa chất phân tích COD, hóa chất phân tích các chất vô cơ,... Các sản phẩm mà HACH cung cấp đều hướng tới mục tiêu phân tích phài đơn giản nhưng chính xác, theo các tiêu chí sau:

- Các phương pháp phân tích thực hiện theo hướng dẫn một cách dễ dàng
- Hóa chất đã được pha chế sẵn để dùng trong phân tích đạt chất lượng cao
- Thiet bi phan tich nuoc chính xác
- Hỗ trợ kĩ thuật kịp thời

Mục tiêu của HACH là mang đến những sản phẩm chất lượng, hoàn hảo và thân thiện. Tại Việt Nam sản phẩm HACH đã có mặt trên thị trường và được sử dụng phổ biến hơn 17 năm qua. Để hỗ trợ các kênh phân phối, phát triển thị trường, quản lý các dự án đầu tư nước ngoài, xây dựng các chương trình hợp tác với khách hàng và đối tác, vào tháng 08 năm 2008, văn phòng đại diện của HACH đã chính thức có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Dự Án Khác