Trang chủ » Tư vấn »Hướng dẫn chạy Google Adwords hiệu quả» 2 cách đo lường mức chuyển đổi trong quảng cáo Google Adwords

Ngày tạo: 25/07/2017

2 cách đo lường mức chuyển đổi trong quảng cáo Google AdwordsTỷ lệ chuyển đổi trong quảng cáo Google Adwords là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quảng cáo có thực sự mang đến hiệu quả hay không. Để đo lường và kiểm soát mức chuyển đổi, từ đó phát triển chiến dịch lên mức chuyển đổi cao hơn, bạn có thể áp dụng 2 cách đo lường dưới đây. 

1. Đo lường mức chuyển đổi từ tài khoản quảng cáo

Google hỗ trợ bạn đo lường mức chuyển đổi quảng cáo Google Adwords từ tài khoản quảng cáo của mình thông qua:

- Thao tác của người dùng trên website, cụ thể là các hành động mua hàng, đăng ký nhận thông tin. 
- Các cuộc gọi được người dùng thực hiện thông qua việc nhấp vào số điện thoại hoặc biểu tượng cuộc gọi trên mẫu quảng cáo.
- Thao tác cài đặt ứng dụng.Quy trình đo lường mức chuyển đổi từ tài khoản quảng cáo được thực hiện qua 2 bước:

- Lấy mã chuyển đổi từ tài khoản quảng cáo Google Adwords bằng cách nhấp vào tab Chuyển đổi, tạo mọi chuyển đổi, lựa chọn website và cài đặt các thông số như tên chuyển đổi, giá trị chuyển đổi, thời lượng chuyển đổi,…
- Tiến hành cài đặt mã chuyển đổi có được bằng cách chèn đoạn mã này vào website hoặc những trang cần thiết như trang cảm ơn khách hàng, trang xác nhận đơn hàng,…

2. Đo lường mức chuyển đổi từ công cụ Google Analytics

Bằng cách sử dụng công cụ Google Analytics, bạn có thể biết nhiều thông tin khác nhau, chẳng hạn như: 

- Đặc điểm của các user truy cập web
- Hành vi của người dùng trên trang
- Các chuyển đổi được thực hiện
- Các sự kiện mà người dùng tham gia…

Bên cạnh đó, công cụ Google Analytics còn hỗ trợ doanh nghiệp xác định những chuyển đổi sau: - Tạo tài khoản
- Mua hoặc thích một sản phẩm
- Liên hệ qua call, chat, email,…
- Xem Review
- Yêu cầu gọi lại
- Tải hoặc cài đặt
- So sánh sản phẩm
- Xem video, slide, demo
- Sahre hoặc email cho người khác về sản phẩm
- Xem một trang cụ thể
- Truy cập trang theo một quãng thời gian nhất định
- Xem nhiều trang trên 1 phiên
- Các loại chuyển  đổi được gợi ý mặc định. 

Lê Trinh