Trang chủ » Tư vấn »Hướng dẫn chạy Google Adwords hiệu quả» Cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords

Ngày tạo: 08/07/2017

Cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google AdwordsTỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords càng cao thì khả năng tiếp thị khách hàng càng tốt, đồng thời gia tăng tỷ lệ click chuột và tỷ lệ chuyển đổi. Vậy tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords là gì? Làm thế nào để tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords?

1. Tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords là gì?

Tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords được tính bằng số lần mà mẫu quảng cáo hiển thị thực tế trên tổng số lần mà mẫu quảng cáo đủ điều kiện để hiển thị. Điều kiện để mẫu quảng cáo hiển thị bao gồm cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt và chất lượng. 2. Cách tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords

Điều chỉnh số lần hiển thị: 

- Tăng ngân sách cho toàn chiến dịch quảng cáo: Trong chiến dịch quảng cáo, ngân sách giữ vai tró quyết định. Nếu ngân sách lớn, dĩ nhiên tỷ lệ hiển thị quảng cáo cũng sẽ tăng lên. 

- Tăng giá thầu quảng cáo: Trong cuộc đấu thầu giữa các nhà quảng cáo, nếu giá thầu của bạn cao hơn thì quảng cáo của bạn sẽ được ưu tiên hiển thị hơn. Vì vậy, tăng giá thầu quảng cáo cũng là cách để tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo. Điều chỉnh số lần hiển thị đủ điều kiện: 

- Giảm mục tiêu theo vùng: Việc này sẽ làm giảm tổng số lần hiển thị đủ điều kiện, nhưng nên cân nhắc vì nó cũng sẽ khiến số lần hiển thị thực tế giảm theo.

- Điều chỉnh ngân sách khi tăng mục tiêu theo vùng: Khi tăng mục tiêu quảng cáo theo vùng, tỷ lệ hiển thị quảng cáo cũng giảm. Để tránh tình trạng này, hãy điều chỉnh lại ngân sách để đảm bảo có thể đáp ứng các chi phí cài đặt mới cho chiến dịch quảng cáo.

- Nâng cao chất lượng quảng cáo: Chất lượng quảng cáo ở đây chính là nội dung quảng cáo. Nội dung phải liên quan đến từ khóa, sản phẩm và dịch vụ, được viết ngắn gọn, xúc tích, không mắc lỗi chính tả hay cú pháp. 

Trên đây là các cách để gia tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo Google Adwords. Nhìn chung, để tăng tỷ lệ hiển thị quảng cáo, bạn cần chú trọng đến 2 vấn đề chính là tăng ngân sách quảng cáo và cải thiện chất lượng quảng cáo. Điều này sẽ giúp quảng cáo của bạn được đánh giá cao hơn, thu hút click chuột nhiều hơn. 

Lê Trinh