Trang chủ » Tư vấn »Hướng dẫn chạy Google Adwords hiệu quả» Khắc phục từ khóa có lượng tìm kiếm thấp trong quảng cáo Google Adwords

Ngày tạo: 03/07/2017

Khắc phục từ khóa có lượng tìm kiếm thấp trong quảng cáo Google AdwordsMặc dù bạn đang chạy quảng cáo Google Adwords với từ khóa đó nhưng khi bạn tìm kiếm từ khóa thì mẫu quảng cáo không hiển thị. Trường hợp này gọi là từ khóa có lượng tìm kiếm thấp. Vậy nguyên nhân do đâu, cách khắc phục như thế nào? 

Nguyên nhân từ khóa có lượng tìm kiếm thấp

Từ khóa có lượng tìm kiếm thấp do nhiều nhiều nguyên nhân. Khi kiểm tra trên thanh công cụ tìm kiếm từ khóa Google Keyword Planer, kết quả nhận được là lượng tìm kiếm “-“ hoặc “<10”, nghĩa là lượng tìm kiếm từ khóa trong 1 tháng âm hoặc dưới 10 lượt. Điều này dẫn đến chiến dịch quảng cáo Google Adwords không cho hiển thị quảng cáo với từ khóa này. Cách khắc phục để hiển thị từ khóa có lượng tìm kiếm thấp

Thay đổi dạng đối sánh của từ khóa

Khi từ khóa quảng cáo bị thông báo có lượng tìm kiếm thấp, bạn có thể áp dụng thủ thuật thay đổi dạng đối sánh của từ khóa. Chẳng hạn, từ khóa [shop hoa bắc giang] có lượng tìm kiếm thấp nên không thể hiển thị quảng cáo, lúc này, hãy thay đổi dạng đối sánh của từ khóa thành dạng đối sánh của cụm từ (“shop hoa bắc giang”). Lưu ý, nên dùng đối sánh rộng có sửa đổi để tránh bị lãng phí ngân sách dành cho quảng cáo. 

Sử dụng từ khóa ngắn hơn dạng cụm  từ

Nếu dạng đối sánh rộng có sửa đổi vẫn không mang lại hiệu quả như mong muốn thì có thể thay thế bằng giải pháp sử dụng từ khóa ngắn dạng cụm từ. Chẳng hạn với từ khóa [shop hoa bắc giang], hãy thêm từ khóa ngắn [shop hoa] vào nhóm quảng cáo của từ khóa [shop hoa bắc giang] để tiếp cận người dùng tốt hơn. Nếu sử dụng phương pháp này, bạn nên lưu ý đến việc phủ định từ khóa để các từ khóa không bị trùng lắp nhau. Chẳng hạn với 2 từ khóa [shop hoa bắc giang] và [shop hoa vũng tàu], chúng đều có lượng tìm kiếm thấp, khi thêm từ khóa [shop hoa] vào nhóm quảng cáo, nên phủ định từ khóa bắc giang trong nhóm quảng cáo [shop hoa vũng tàu] và ngược lại, phủ định từ khóa vũng tàu trong nhóm quảng cáo [shop hoa bắc giang].

Với các giải pháp trên, bạn có thể khắc phục được tình trạng từ khóa có lượng tìm kiếm thấp nhưng vẫn hiển thị mẫu quảng cáo với từ khóa đó trên Google để không lãng phí ngân sách cho chiến dịch quảng cáo Google Adwords.

Lê Trinh