Trang chủ » Tư vấn »Hướng dẫn chạy Google Adwords hiệu quả» Sử dụng Smart Goals

Ngày tạo: 22/12/2015

Sử dụng Smart Goals
Điều quan trọng trong quảng cáo Google Adwords là bạn phải thống kê được lưu lượng khách hàng và chi phí quảng cáo. Google mới tung ra một chức năng mới để giúp nhà quảng cáo có thể phân tích dữ liệu tốt hơn, đó là Smart Goals.

Nếu bạn không sử dụng chức năng Conversion Tracking của Google Adwords hoặc lấy dữ liệu từ Goal của Google Analytics để đổ vào Adwords account, thì chức năng Smart Goals sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Smart Goals được phát triển bởi Google Analytics, chức năng này được thiết kế để giúp các doanh nghiệp hiện thời không sử dụng  bất kỳ phương pháp gì để đo lường tỉ lệ chuyển đổi và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của họ. Có đến hàng ngàn nhà quảng cáo không sử dụng các chức năng tiện ích này để đo lường.

Điểm khác biệt chính của Smart Goals là nó không đo lường các hành động được diễn ra trên website của người quảng cáo, trong khi Conversion Tracking và Analytics Goals thì thực hiện điều này. Thay vào đó, Smart Goals sử dụng dữ liệu tỉ lệ chuyển đổi của các website khác bằng cách sử dụng Google Analytics để xác định lượng truy cập mà gần như sẽ được chuyển đổi thành người mua thật sự dựa vào các mô hình của Google. Thông báo chính thức từ Google như sau

Để tạo ra Smart Goals, chúng tôi đã sử dụng các thuật toán về machine learning cho hàng ngàn website đang sử dụng Google Analytics để tạo ra các dữ liệu chuyển đổi dùng chung. Từ những dữ liệu này, chúng tôi có thể tạo ra hàng ngàn các yếu tố chính có liên quan đến nhau, có khả năng chuyển đổi như: thời gia ở lại trên website, pages per session, vị trí, thiết bị truy cập, trình duyệt. Chúng tôi có thể áp dụng những yếu tố chính này cho bất kỳ website nào khác. Nói một cách dễ hiểu hơn, Smart Goals là thể hiện lượng truy cập vào website của bạn mà mô hình của chúng tôi cho thấy có nhiều khả năng dẫn đến tỉ lệ chuyển đổi nhất.

Để cài đặt Smart Goals, bạn cần phải liên kết giữa Google Analytics và Google Adwords. Log in vào account Google Analytics, chọn Smart Goals bên dưới Goals trong phần Admin tab.

Một tính năng rất hay đó là Smart Goals không được kích hoạt tự động. Bạn có thể thấy được Smart Goals đang làm việc tốt như thế nào cho website của bạn trước khi bạn kích hoạt chức năng này. Ở đây, bạn có thể phân tích được hành vi của lưu lượng khách hàng và so sánh nó với những lưu lượng khách hàng không được cho là có khả năng chuyển đổi.

Nếu bạn đã hài lòng với các kết quả này, thì bạn có thể chuyển dữ liệu của Smart Goals từ Google Analytics sang Google Adwords.

Với dữ liệu của Smart Goals được nhập vào, các nhà quảng cáo có thể thiết lập CPA (cost per acquisition), bằng cách này bạn có thể tối ưu hóa chi phí quảng cáo Google Adwords dựa trên khả năng chuyển đổi được xác định bởi mô hình của chúng tôi.

Google cho biết rằng Smart Goals sẽ được tung ra vào đầu tháng 01/2016. Lưu ý, để có được dữ liệu chính xác, thì Google Analytics phải nhận được ít nhất 1,000 click trong một tháng.