Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Các OEM

Ngày tạo: 29/05/2015

Các OEMPhần lớn OEM hợp đồng với AMI hay Phoenix cho nhân BIOS bo mạch chủ và tiếp đến thực thi những tùy biến của chính họ cho những chipset và bo mạch chủ cụ thể mặc dù hầu hết mọi người dùng nhân BIOS của AMI hay Phoenix, một số OEM phát triển các BIOS ROM tương thích của họ một cách độc lập. Các công ty như là Dell, HP/Comppaq, AT&T, và Acer phát triển vài sản phẩm BIOS của chính họ. Trong một số trường hợp họ có thể bắt đầu với nhân AMI hay Phoenix mà họ được cấp phép nhiều năm qua, và tiếp tục sự phát triển nội bộ sau đó.

Mặc dù AMI hay Phoenix có thể hoàn thành sự phát triển trước tiên, bạn vẫn phải lấy những nâng cấp hay các sử lỗi từ nhà sản xuất bo mạch chủ hay hệ thống điều tùy chỉnh BIOS cho bo mạch chủ của họ.

AMI

BIOS AMI hiện này là BIOS phổ biến nhất trong các hệ thống PC. Một vài phiên bản của BIOS AMI được gọi là Hi-Flex do khả năng linh động cao tìm thấy trong chương trình cấu hình BIOS. Các sản phẩm AMI BIOS Hi-Flex được sử dụng trong các bo mạch chủ của Intel, AMI và nhiều nhà sản xuất khác. AMI cũng là nhà sản xuất BIOS bên thứ ba duy nhất chế tạo các bo mạch chủ và các thiết bị phần cứng khác.

Trong suốt quá trình khởi động, chuỗi ID BIOS AMI được hiển thị ở phần phía dưới bên trái màn hình. Các chuỗi này sẽ cho bạn biết thông tin có giá trị về phiên bản BIOS nào bạn đang có và về những thiết lập cụ thể được quyết định bởi chương trình cài đặt có sẵn.

Lời khuyên:

Một mánh tố giúp bạn đọc chuỗi ID BIOS là tắt nguồn và không cắm bàn phím hoặc nhấn giữ một phím khi bật nguồn lại. Điều này dẫn đến một lỗi bàn phím, và chuỗi đó vẫn hiển thị. Bạn cũng có thể tải xuống chương trình AMI Motherboard ID Utility (AMIMBID) từ trang web của AMI (www.ami.com/support/mbid.cfm) và chạy nó để xác định nội dung của ID String 1.

Chuỗi định dạng BIOS đầu (ID String 1) được hiển thị bởi bất kỳ BIOS AMI nào trong số quy trình POST trên góc trái phía cuối màn hình, bên dưới thông báo bản quyền. Hai chuỗi ID BIOS tiếp theo (các chuỗi ID 2 và 3) được hiển thị bởi AMI BIOS Hi-Flex bằng cách nhấn nút Insert trong suốt quy trình POST. Những chuỗi ID thêm vào này hiển thị những tùy chọn được cài đặt trong BIOS.

BIOS AMI có rất nhiều tính năng, bao gồm một chương trình thiết lập dựng sẵn được kích hoạt bằng cách nhấn nút Delete hay Esc trong vòng vài giây đầu bật nguồn. Trong hầu hết trường hợp BIOS nhắc bạn một cách ngắn gon trên màn hình là nút nào nên nhấn và khi nào nên nhấn.

Một tính năng duy nhất của một số phiêm bản BIOS AMI thêm vào phần thiết lập, gói chuẩn đoán điều khiển bằng trình đơn cài  sẵn về thực chất là một phiên bản rất hạn chế của sản phẩm AMIDIAG độc lập. Các chuẩn đoán nội bộ không phải là một sự thay thế cho nhiều chương trình dựa trên ổ đĩa toàn diện, nhưng chúng có thể giúp trong từng trường hợp cụ thể. Cho ví dụ, các chuẩn đoán điều khiển bằng trình đơn cài sẵn không thực hiện kiểm tra bộ nhớ mở rộng, và sự định dạng cấp thấp ở đĩa chỉ vận hành tại cấp BIOS hơn là tại cấp thanh ghi bộ điều khiển. Những giới hạn này thường ngăn cản nó cáo khả năng định dạng nhiều ổ đĩa bị tổn hại nặng. Hầu hết các phiêm bản BIOS AMI mới không bao gồm đủ các chuẩn đoán. 

AMI cung cấp tài liệu chi tiết cho BIOS của họ được gọi là sách hướng dẫn cho lập trình viên đối với AMI BIOS (Programmer’s Guide to the AMIBIOS: includes Description of PCI, APM, and Socket Services BIOS Funtions)(sách đóng bì cứng ISBN 0-07-001561-9, sách đóng bìa mềm ISBN 0-07-001562-7), được in năm 1993. Quyển sách này, được viết bởi các kỹ sư AMI, mô tả tất cải nhiệm vụ, tính năng, các mã lỗi và nhiều thứ khác.

AMI chỉ sản xuất các nâng cấp BIOS cho các bo mạch chủ của chính nó. Nếu bạn có một bo mạch chủ không phải của AMI  với một BIOS AMI tùy biến, bạn phải liên hệ với nhà sản xuất bo mạch chủ hay hệ thống về một nâng cấp hay sử dụng người bán nâng cấp BIOS bên thứ ba là esupport.Com

Phoenix Award BIOS

Phoenix hiện nay được xem như là gia đình các sản phẩm được xây dựng trên Award BIOS của họ như Phoenix Award BIOS. Trong nhiều năm nó cũng được gọi là Phoenix firstbios. Award BIOS có tất cả các tính ăng mà bạn mong đợi, bao gồm một chương trình thiết kế sẵn được kích hoạt bằng cách nhấn phím cụ thể trong quy trình khở động (thường được hiển thị trên màng hình). Chương trình POST thì tốt, mặc dù vài mã tiếng bip được hổ trợ nghĩa là card POST có thể hữu ích nếu bạn muốn chuẩn đoán những sự cố lỗi tai hại khi bật nguồn. Phoenix cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Award BIOS trên trang web của họ tại www.phoenix.com.esupport.com cũng cung cấp các nâng cấp BIOS bị hạn chế cho một số hệ thống.

Phoenix

BIOS Phoenix nay được cấp phép bởi Phoenix dưới thương hiệu securecore. Trong nhiều năm nó đã là một chuẩn của tính tương thích theo đoàm các loại khác được đánh giá theo. Phoenix là một trong các công ty thứ ba đầu tiền hợp thức hóa kỹ thuật IBM BIOS dùng phương pháp buồng không bụi. Trong phương pháp này, một nhóm kỹ sư nghiên cứu IBM BIOS và viết ra một đặc tính kỹ thuật về làm cách nào mà BIOS vận hành và những tính năng gì được kết hợp. Thông tin này được chuyển cho nhóm kỹ sư thứ hai, những người chưa từng biết IBM BIOS. Sau đó họ viết hợp thức một BIOS mới dựa trên những đặc tính kỹ thuật mà nhóm một đã lập ra, kế tiếp công việc này được thông nhất và không phải là bản sao BIOS của IBM; tuy nhiên, nó có chức năng tương tự.

Phoenix BIOS có một chương trình dựng sẵn thường được kích hoạt bằng cách nhấn F1 hay F2 trong vòng vài giây đầu tiên sau khi bật nguồn hệ thống. Trong hầu hết trường hợp BIOS sẽ nhắc bạn ngắn gon trên màn hình như phím nào để nhán và khi nào thì nhấn.

Phoenix đã tạo ra sự phong phú tài liệu liên quan đến BIOS, bao gồm một bộ chi tiết sách hướng dẫn tham khảo kỹ thuật BIOS. Bộ đầu tiên có ba cuôn sách, đặt tự System BIOS for IBM PC/XT/AT Computers and Compatibles (ISBN 0-201-51806-6), CBIOS for IBM PS/2 Computers and Compatibles, và ABIOS for IBM PS/ư Computers and Compatibles. Được xuất bản năm 1989. Phiên bản nâng cấp của cuốn sách đầu có tự System BIOS for IBM pcs. Compatibales, and EISA Computer : the complete Guide to ROM-Based System Software, được xuất bản năm 1991. Ngoài những tra cứu tuyệt với cho Phoenix BIOS, những sách này còn là một tham khảo tông thể dễ hiểu đối với BIOS nói chung.

Phoenix có hỗ trợ kỹ thuật trên diện rộng và thông tin tài liệu trên trang web www.phoenix.com, hay bạn cũng có thể tìm thấy những thông tin đó trên trang esuppot (www.esupport.com).

Microid Research BIOS

Microid Research (MR) chủ yếu bán ở thị trường BIOS nâng cấp cho các Pentium cũ và bo mạch chủ 486, những cái đã không còn được sản xuất bởi các nhà sản xuất ra nó. Sau đó Microid Research bị Unicore mua, kế tiếp là Phoenix.

Lời khuyên

Nếu bạn muốn hỗ trợ vài lại BIOS khác nhau, nen căn nhắc thêm vào kệ sách của bạn sách hướng dẫn The BIOS Companion của Phil Croucher hay bộ sưu tập têp tin PDF. Quyển sách này cung cấp các tùy chọn BIOS chi tiết và thông tin cấu hình cho các BIOS dẫn đầu ngày nay. Bạn có thể mua nhiều ấn bản sách khác nhau từ Amazon.com và từ các hiệu sách khác, nhưng cho ấn bản cập nhật mới nhất, tôi đề nghị phiên bản PDF (Adobe Acrobat) của The BIOS Companion từ Electrocution.com.

Phần cứng/phần mềm BIOS

Một số thí dụ khác, bạn có thể thấy bất kỳ cái gì trên màn hình như thế nào nếu card video không có một bộ trình điều khiển trong rom? Giải pháp dối với  điều này có thể là cung cấp môt jrom bo mạch chủ với các trình điều khiển video chính xác dựng sẵn; tuy nhiên, điều này không thực tế bởi vì sự đa dạng các card video, mỗi cái cần các trình điều khiển của mình nó. Thay vì vậy, khi IBM thiết kế PC đầu tiên, họ thiết kế ROM bo mạch chủ PC để quét những khe cắm, tìm các card tiếp hợp mang ROM. Nếu một card với một rom trên nó được tìm thấy, rom nay được thực thi suốt kỳ khởi động hệ thống đầu tiên, trước khi hệ thống bắt đầu nạp hệ điều hành từ ở cứng.

Một vài card (các bo tiếp hợp) hầu như luôn luôn có một ROM trên bo, bao gồm phần sau: 

+ Các card video – Tất cả có một BIOS trên bo

+ Các card RAID (Redundant Arry of Independent Disks) – Các thiết bị tiếp hợp cho phép bạn gắn nhiều trình điều khiển và dàn chúng nhiều cách để cải thiện độ tin cậy, tình trạng dư thừa và/hay hiệu suất. Những card này đòi hỏi một BIOS tren bo để cho phép mạng có thể khởi động.

+ Các card Netword – Những card này hỗ trợ khỏi động trực tiếp từ một máy chủ tệp tin có cái thường được gọi là boot ROM hay IPL (initial program load) ROM tren bo. Điều này cho phép các PC được cấu hình trên mạng LAN như các trạm làm việc không có đĩa cũng được gọi là các Net PC, NC (network computer), thin client, hay thậm chí là thiết bị cuối thông minh (smart terminal).

+ Các bo nâng cấp ATA/SATA hay ổ mềm – Các bo cho phép bạn gán nhiều ổ đĩa hay các loại ổ đĩa khác nhau hơn cái được hổ trợ chi bởi bo mạch chủ. Những card này yêu cầu một BIOS trên bo để cho phép những ổ đĩa này có thể khởi động.

+ Các thiết bị tiếp hợp SCSI – những thiết bị này hỗ trợ sự khởi động từ ổ cứng SCSI hay ổ đãi quang có một BIOS trên bo.

+ Các bo Y2k – Các bo kết hợp BIOS ấn định cập nhật byte thế kỷ (century byte) trong CMOS RAM. Nhưng bo này có một trình điều khiển nhỏ được chứ trong BIOS điều khiển Byte năm (year) cho một sự thay đổi từ 99 đến 00. Khi điều này được phát hiện, trình điều khiển cập nhật byte thế kỷ từ 19 đến 20, chỉnh sửa lỗi hỏng hóc trên một số ROM BIOS bo mạch chủ cũ.
Theo "Nâng cấp và sửa chữa máy tính" Scott Mueller