Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Cáp và các kết nối giữa các máy tính

Ngày tạo: 21/12/2015

Cáp và các kết nối giữa các máy tínhTùy thuộc kiến trúc mạng bạn chọn, bạn có thể cần chạy cáp. Nếu lắp đặt mạng Fast hay Gigabit Ethernet (cả hai đều dùng cáp UTP), bạn cần cáp dài đủ thoải mái giữa cổng mạng của mỗi máy tính và hub hay switch. Dùng bảng 17.11 trong phần “Ghi thông tin về mạng của bạn” phần sau trong chương này, như một mẫu lưu trữ thông tin.

Do mạng HomePNA dựa trên đường dây điện thoại của bạn, cáp nối đi cừng với NIC thường dài vừa đủ đến ổ cắm điện thoại RJ-11, HomePNA NIC có hai cổng: một cho kết nối đến đường, điện thoại và cổng kia từ điện thoại đến NIC. Đảm bảo là bạn dùng đúng cổng cho mỗi cáp; nếu không mạng không hoạt động. HomePNA cho phép bạn dùng hệ thống điện thoại cho âm thanh và mạng cùng 1 lúc.

NIC không dây dùng cho ăng ten ngoài để kết nối các máy tính. Trong một số trường hợp ăng ten được tích hợp trên NIC, trường hợp khác ăng ten được gắn vào NIC.

Hub/Switch/Access Point 

Mạng UTP Ethernet cần một hub hay switch nếu có nhiều hơn hai máy tính (bạn chỉ cần một cáp chéo giữa hai máy tính). Mạng Ethernet không dây cũng cần một access point nếu có nhiều hơn hai máy tính hay nếu mạng này được dùng để chia sẻ kết nối Internet.

Đối với mạng Ethernet UTP, mua một hay nhiều switch tốc độ đúng sao cho tối thiểu đủ cổng cho các máy tính trên mạng. E ối với mạng Ethernet không dây, bạn cần tối thiểu một access point, tùy thuộc vào phạm vi mạng không dây. Hầu hết access point mạng IEEE 802.11b/g có phạm vi trong nhà 150 feet (lên tới 300feet ngoài trời(, thích hợp cho phần lớn hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Thêm nhiều access point nếu bạn cần phủ một khu vực rộng hơn hay dùng ăng ten có phạm vi rộng hơn.

Ghi thông tin về hệ thống mạng của bạn

Mạng thật tuyệt vời khi nó hoạt động nhưng là nỗi đau khổ khi hỏng mạng. Bằng cách giữ các ghi chép cẩn thận về cấu hình mạng, bạn cài đặt các trình điều khiển của mạng, thiết lập thêm máy tính mới vào mạng, xử lý các hỏng hóc mạng dễ dàng.

Cài đặt phần mềm mạng

Để truy cập tài nguyên mạng một máy tính, bạn cần phần mềm máy con mạng trên máy tính. Máy con mạng có thể là một phần của hệ điều hành hay là một sản phẩm riêng biệt, nhưng phần mềm này cho phép hệ thống dùng thiết bị điều hợp giao diện mạng để liên lạc với các máy khác.

Phần lớn trường hợp phần mềm máy con mạng là thành phần của hệ điều hành Windows 9x và mới hơn, Linux và hầu hết các hệ điều hành hiện thời khác có đủ phần mềm bạn cần để tham gia mạng máy chủ, máy con hay ngang tàng. Tuy nhiên, để kết nối một mạng dùng hệ điều hành cũ hơn chẳng hạn DOS hay Windows 3.1, bạn phải cài đặt riêng gói phần mềm máy con.

Cấu hình phần mềm mạng

Bạn có thể gặp vài vấn đề cài đặt NIC. Nó có thể vượt qua các chuẩn đoán hoàn hảo, nhưng đến mỗi máy trạm trên mạng đã liên hệ với nhau, có thiết lập phần mềm máy trạm hay máy chủ chính xác, dùng giao thức giống nhau, mạng sẽ không hoạt động đúng.

Bảng 17.12 thể hiện cấu hình phần mềm mạng tối thiểu mà bạn phải cài đặt cho mạng ngang hàng của Widows. Widows Vista và 7 dùng Mạng và Trung tâm chia sẻ (Network and Sharing Center) để cấu hình mạng ngang hàng.

Mặc dù các thiết lập mạng trong bảng 17.12 cho mạng Windows ngang hàng hoạt động bạn có thể cần thêm nhiều thành phần mạng. Nếu máy tính truy cập vào mạng máy con/máy chủ Novell Netware chạy NetWare 4.x, giao thức IPX/SPX buộc phải cài đặt. Nó cũng có thể cần thiết cho hoạt động nhất định của NetWare 5. Nếu máy tính được dùng để truy cập Interet hay bất kỳ mạng TCP/IP khác, giao thức TCP/IP cũng phải được cài đặt. Hiện nay bạn dùng TCP/IP như giao thức mạng duy nhất do nó được dùng cho cả Internet lẫn truy cập LAN.

Dùng biểu tượng mạng trong Windows Control Panel để chọn các thiết lập mạng. Để thiết lập mạng, bạn sẽ cần các CD hệ điều hành, các đĩa hay các tệp tin hình ảnh đĩa cứng, trình điều khiển thiết bị điều hợp mạng. (Hub và switch không cần phần mềm)

Để cài đặt một thành phần mạng, theo quy trình sau:

1.Mở biểu tượng mạng trong Control Panel
2.Hiển thị thẻ Configuration: chọn Add.
3.Chọn từ các mục sau:

+ Client – Chọn nếu muốn cài đặt máy con mạng Microsfot hay máy con mạng khác cho hệ mạng. Mỗi máy tính trên mạng Microsfoft ngang hàng cần mục Client.

+ Adapter – Cần được cài đặt, nhưng bạn có thể dùng tùy chọn này để cài đặt một thiết bị điều hợp mới.

+ Protocol – Đối với một mạng đơn giản không kết nối Internet với các phiên bản Windows trước XP, cài đặt NetBEUI. Nếu muốn dùng Internet Connection Sharing, cài đặt cả TCP/IP và NetBEUI. Với Windows XP, dùng Network Setup Wizard cấu hình TCP/IP dễ dàng.

+ Service – Cài đặt “File and Printer Sharing) cho mạng Microsoft trên bất kỳ máy tính được dùng như máy chủ.

1.Nhắp thẻ Identification. Vào tên riêng của mỗi máy tính trên mạng; dùng tên nhóm mạng giống nhau cho tất cả máy tính trên mạng.

2.Nhắp OK. Dùng CD-ROM của Windows hay đĩa khác cần thiết để cài đặt thành phần mạng bạn cần.

3.Bạn được nhắc để chèn CD hay ổ đĩa hay để duyệt các tệp tin thích hợp trong quá trình cài đặt, nếu chúng không có sẵn trong Widnows CD-ROM hay ổ cứng trong vị trí mặc định.

Bạn có thể cần khởi động lại máy tính để hoàn tất quy trình, đặc biệt nếu đang dùng Windows 9x hay Me. Sau khi công việc hoàn tất, bạn sẽ được chia sẻ tài nguyên.

Khi cài đặt hoàn tất phần cứng và phần mềm, mạng sẵn sàng hoạt động. Tuy nhiên, nếu đang dùng Windows NT, Windows 2000 hay Windows XP professional bạn phải thiết lập bảo mật cho người dùng và nhóm. Windows 9x, Me và Windows XP Home Edition dùng điều khiển truy cập ngang hàng, có thể được bảo vệ bằng mật khẩu nếu bạn muốn dùng.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính