Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Đầu nối nguồn +12V bốn chân cho bộ xử lý

Ngày tạo: 08/01/2016

Đầu nối nguồn +12V bốn chân cho bộ xử lýĐể tăng cường việc cung cấp điện +12V đến bo mạch chủ Intel đã tạo ra đặc tả kỹ thuật bộ cấp nguồn ATX12V. Đặc tả này thêm vào một đầu nối nguồn thứ ba, gọi là đầu nối +12V, chuyên biệt cấp nguồn +12V thêm cho bo mạch. Đầu nối nguồn +12V 4 chân được định rõ cho chuyên biệt cấp nguồn +12V thêm cho bo mạch. Đầu nối nguồn +12V 4 chân được định rõ cho tất cả bộ cấp nguồn phù hợp hệ số dạng ATX12V và dùng hộp đầu nối Molex Mini-Fit Jr, với các cực cái. Để tham khảo, hộp đầu nối Molex số linh kiện 39-01-2040 và các cực số linh kiện 5556. Đầu nối này cùng loại như đầu nối nguồn chính ATX, ngoại trừ ít chân hơn.

Đầu nối này có hai chân nguồn +12V, mỗi chân ước lượng 8A, dùng các cực tiêu chuẩn (hay 11A mỗi chân khi dùng các cực HCS), cho phép lên tới 16A hay nhiều hơn dòng điện +12V bổ sung đến bo mạch, đạt đến 22A dòng điện +12V khi được kết hợp với đầu nối chính 20 chân. Đầu nối nguồn+12V 4 chân được thể hiện trong hình 18.23.

Bảng 18.13.Bố trí chân ra đầu nối nguồn +12V 4 chân cho bộ xử lý
(Nhìn từ cực dây dẫn)

Chân

Tín hiệu

Màu sắc

Chân

Tín hiệu

Màu sắc

3

 +12V

Vàng

1

Gnd

Đen

4

 +12V

Vàng

2

Gnd

Đen


Dùng các cực tiêu chuẩn, mỗi chân trong đầu nối +12V được ước lượng đảm nhận dòng điện 8 amp, 11amp với các cực HCS, hay 12amp với các cực Plus HCS. Mặc dù dùng cùng thiết kế và các cực giống như đầu nối nguồn chính, dòng điện qua mỗi cực trên đầu nối 4 chân thì cao hơn mỗi cực của đầu nối chính 20 chân do có số cực ít hơn. Bằng cách đếm số cực cho mỗi mức điện áp, bạn tính được khả năng mang điện của đầu nối, như được thể hiện trong bảng 18.14.Các tiêu chuẩn (Standarrd terminal) được ước lượng 8amp

Các cực HCS (HCS terminal) được ước lượng 11 amp.

Các cực Plus HCS (Plus HCS terminal) được ước lượng 12amp.

Tất cả đánh giá giả định đầu nối Mini-Fit Jr, với 4-6 mạch dùng dây dẫn 18-gauge trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn.

Điều này có nghĩa tổng công suất điện của đầu nối này là 192 watt khi dùng các cực tiêu chuẩn và chỉ được sử dụng bởi bộ xử lý. Việc kéo nhiều điện năng hơn mức ước lượng tối đa qua đầu nối gây ra quá tải cho đầu nối, trừ khi các cực HCS hay Plus HCS được sử dụng.

Kết hợp đầu nối nguồn chính 20 chân và đầu nối nguồn +12V 4 chân có công suất điện tối đa 443 watt đến bo mạch chủ (dùng các cực tiêu chuẩn). Điều quan trọng là việc bổ sung đầu nối +12V này có khả năng cung cấp điện năng tới 500 watt hay nhiều hơn mà không quá tải hay làm nóng chảy các đầu nối.

Thiết bị điều hợp nguồn ngoại vi thành nguồn +12V 4 chân


Nếu lắp đặt một bo mạch chủ mới vào một hệ thống không có kết nối +12V cho bộ điều chỉnh điện áp bộ xử lý, một giải pháp dễ dàng có thể có sẵn; tuy nhiên có một số cảnh báo. Các thiết bị điều hợp nguồn chuyển đổi một trong những đầu nối nguồn thiết bị ngoại vi thành loại thiết bị điều hợp nguồn chuyển đổi một trong những đầu ngối nguồn thiết bị ngoại vi thành loại +12V 4 chân. Nhược điểm là có hai cực +12V trong một đầu nối +12V 4 chân và chỉ một cực +12V trong đầu nối thiết bị ngoại vi. Nếu thiết bị điều hợp này chỉ dùng đầu nối thiết bị ngoại vi để cấp nguồn cho cả hai chân +12V của đầu nối +12V, một sự không tương thích nguồn nghiêm trọng xảy ra. Bởi vì các cực trong đầu nối thiết bị ngoại vi chỉ được ước lượng 11A, hai cực trong đầu nối +12V cũng được ước lượng 11A cho mỗi cực, kéo nhiều hơn 11A làm nóng chảy đầu nối thiết bị ngoại vi. Dưới đây các yêu cầu về mức nguồn đỉnh theo Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors (www.fromfactors.org), nghĩa là các thiết bị điều hợp này không phù hợp với các chuẩn mới nhất. Tôi đã làm một số tính toán: Giả định một VRM (voltage regulator module) đạt hiệu suất 80%, mức két nguồn 105W của bộ xử lý chỉ bằng khoảng 11A, giới hạn tuyệt đối của đầu nối này. Bởi vì hầu hết bộ xử lý không thường xuyên hút điện nhiều hơn so với sự đánh giá định mức của nó, tôi lưỡng lự sử dụng một trong những thiết bị điều hợp này cho bất kỳ bộ xử lý nào cần nhiều hơn 75 watt, không sử dụng chúng với phần lớn bộ xử lý từ trung bình đến cao cấp hay nhiều nhân. Một thí dụ đầu nối thiết bị ngoại vi đối với thiết bị điều hợp nguồn +12V được thể hiện trong hình 18.24.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller