Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Đầu nối nguồn +12V tám chân cho bộ xử lý

Ngày tạo: 09/01/2016

Đầu nối nguồn +12V tám chân cho bộ xử lýBo mạch cao cấp thường sử dụng nhiều bộ điều chỉnh điện áp để cung cấp nguồn cho bộ xử lý. Để phân tải cho các bộ điều chỉnh điện áp bổ sung, bo này có thể dụng hai đầu nối +12V 4 chân; tuy nhiên, về mặt vật lý chúng được kết hợp vào một cấu trúc đầu nối 8 chân (xem hình 18.25).

Loại đầu nối nguồn cho bộ xử lý đầu tiên được định trong đặc tả kỹ thuật bộ cấp nguồn EPS12V phiên bản 1.6 phát hành năm 2000. Mặc dù đặc tả kỹ thuật này được định hướng cho máy chủ tệp tin, các yêu cầu điện năng gia tăng của bộ xử lý máy tính là nguyên nhân đầu nối này xuất hiện trên bo mạch máy tính để bàn.
Bo mạch chủ sử dụng đầu nối nguồn +12V tám chân này phải có các tín hiệu kết nối đến đủ tám chân cho các bộ điều chỉnh điện áp hoạt động đúng. Mặc dù đầu nối nguồn +12V 4 bộ điều chỉnh điện áp hoạt động, có thể gây ra tổn hại cho bo mạch chủ và /hay bộ xử lý. Nếu bo mạch chủ có đầu nối +12V tám chân, bạn nên lắp đặt bộ nguồn có đầu nối 8 chân phù hợp hay sử dụng một thiết bị điều hợp để chuyển đổi đầu nối 4 chân hiện có trên bộ cấp nguồn thành đầu nối 8 chân phù hợp với bo mạch.

Thiết bị điều hợp nguồn +12V bốn chân thành tám chân

Nếu bộ cấp nguồn không có đầu nối +12V 8 chân phù hợp, bạn dùng một thiết bị điều hợp để chuyển đổi đầu nối hiện có 4 chân thành đầu nối 8 chân. Một thí dụ của việc này được thể hiện trong hình 18.26.

Các thiết bị điều hợp có sẵn cũng có phương cách khác – đó là, chúng chuyển đổi đầu nối nguồn cho bộ xử lý 8 chân thành 4 chân. Tuy nhiên, những thiết bị này không luôn luôn cần thiết bởi vì một thiết bị cắm đầu nối 8 chân từ bộ cấp nguồn vào đầu nối 4 chân trên bo mạch chủ bằng cách đơn giản bù đắp đầu nối này về một bên. Thời gian duy nhất cần thiết bị điều hợp này là nếu có một thành phần trên bo mạch về mặt vật lý gây trở ngại với phần đầu nối bị bù đắp này.

Khả năng tương thích ngược và tương lai

Nếu bạn đã đến phần này, tôi chắc rằng bạn có một số câu hỏi. Cho thí dụ, điều gì xảy ra nếu mua một bộ cấp nguồn mới có đầu nối nguồn chính 24 chân nhưng bo mạch chủ chỉ có socket nguồn chính 20 chân? Tương tự như vậy, điều gì nếu mua một bo mạch chủ có socket nguồn chính 24 chân nhưng bộ cấp nguồn chỉ có đầu nối nguồn chỉ có đầu nối nguồn chính 20 chân? Câu  trả lời đáng ngạc nhiên là ít nhất.

Đầu tiên để tôi giải thích có những thiết bị tiếp hợp chuyển đổi đầu nối 24 chân thành loại 20 chân và cách khác nào đó, nhưng đáng ngạc nhiên những thiết bị tiếp hợp này thường không cần thiết. Sự thật đơn giản là sự tương thích đã được thiết kế vào các đầu nối, bộ cấp nguồn và bo mạch chủ từ lúc ban đầu.

Nếu nhìn vào biểu đồ đầu nối nguồn chính 24 chân và so sánh nó với thiết kế 20 chân lúc trước, bạn thấy bốn chân bổ sung này được đặt về một góc của đầu nối và tât cả các chân khác được định giống như trước đây. Kết quả là bạn cắm đầu nối chính 24 chân trực tiếp vào bo mạch có socket 20 chân ( và ngược lại) không cần dùng thiết bị điều hợp! Thủ thuật là định vị đầu nối sao cho bốn chân bổ sung này không kết nối. Tùy thuộc vào thiết kế chốt, khóa chốt trên cạnh có thể không có, nhưng đầu nối sẽ cắm vào theo cách khác và hoạt động đúng.

Hình 18.27 thể hiện cách bạn kết nối một bộ cấp nguồn có đầu nối 24 chân đến một bo mạch chỉ có socket 20 chân. Các cực trên đầu nối 24 chân tô màu xám sẽ cắm trực tiếp vào socket 20 chân, trong khi các cực tô màu trắng để trống và không được kết nối.

Một cách hợp lý cho công việc này bởi vì 20 chân đầu tiên của đầu nối 24 chân phù hợp với socket bo mạch chủ 20 chân có các tín hiệu chính xác trong vị trí đúng. Vấn đề duy nhất có thể phát sinh là nếu có vài thành phần trên bo mạch trực tiếp liền kề đầu socket nguồn 20 chân về mặt vật lý nhiễu với bồn cực không sử dụng trên đầu nối 24 chân. Còn trường hợp ngược lại bạn có một bo mạch chủ với socket 24 chân nhưng bộ cấp nguồn chỉ có đầu nối 20 chân?

Trong trường hợp này bốn cực tại đầu socket bo mạch không được kết nối. Công việc vẫn tốt do phần 20 chân của đầu nối lẫn socket giống nhau. Nhưng thí dụ này nảy ra một câu hỏi khác. Bo mạch chủ sẽ hoạt động tốt mà không cần các chân nguồn bổ sung? Do những tín hiệu bổ sung chỉ là các chân điện áp thêm vào hiện diện ở phần còn lại của đầu nối, câu trả lời là được nhưng nếu bo mạch hút nhiều điện, các chân quá tải. Rốt cuộc ngăn chặn quá tải là lý do mà các chân bổ sung được thêm vào.

Một số bo mạch sử dụng đầu nối nguồn chính 24 chân cũng thiết kế thêm một đầu nối nguồn thiết bị ngoại vi trên bo mạch (đó là cho ổ đĩa) để cung cấp điện năng bổ sung nếu chỉ kết nối với đầu nối 20 chân của bộ cấp nguồn. Tài liệu về bo mạch xem nó như đầu nối nguồn thay thế (alternate power connector). Hình 18.28 thể hiện một bo mạch Intel D925XBC, có đầu nối nguồn chính 24 chân, đầu nối nguồn +12V 4 chân, và đầu nối nguồn thay thế.

Bất kể kết nối đầu nối 20 hay 24 chân, đầu nối nguồn +12V luôn luôn cần thiết bởi vì nó cung cấp diện năng cho bộ xử lý. Nếu cắm đầu nối nguồn chính 24 chân vào socket 24 chân trên bo mạch chủ, đầu nối nguồn thay thế không cần thiết. Tuy nhiên cắm đầu nối nguồn chính 20 chân vào socket 24 chân trên bo mạch chủ, kế tiếp chọn đầu nối nguồn thiết bị ngoại vi của bộ cấp nguồn cắm vào đầu nối nguồn thay thế trên bo mạch. Phần lớn bộ cấp nguồn có vài đầu nối nguồn thiết bị ngoại vi để hỗ trợ các ổ đĩa thêm vào. Dùng đầu nối nguồn chính 20 chân và thay thế đáp ứng được nhu cầu điện nay cho bo mạch và bất kỳ card video PCI Express x16 nào.

Một lưu ý nữa, bạn nên cẩn thận khi cắm những đầu nối không phù hợp sao cho nó bù đắp đúng. Các đầu nối chính +12V và PCI Express graphics đều là đầu nối Molex Mini-Fit Jr-type được khóa chốt bởi dãy nhô ra bằng nhựa hình dạng khác nhau chung quanh các cực, phù hợp với các lỗ giống nhau trên đầu nối kết hợp. Khóa chốt này được thiết kế để ngăn chặn cắm ngược hay chèn ngoài trung tâm không đúng, nhưng tôi đã thấy hai sự cố với khóa chốt này. Một là có một số thương hiệu đầu nối chất lượng thấp được làm với dung sai rộng hơn đầu nối Molex chất lượng lượng cao đôi khi gây ra chèn sai. Sự cố khác là, với lực đầy đủ, khóa chốt này ngay cả trên các đầu nối chất lượng cao có thể vô dụng. Do việc cắm đầu nối 20 chân vào socket 24 chân – hay đầu nối 24 chân vào socket 20 chân – được thiết kế để vận hành được cho dù chúng không hoàn toàn phù hợp, bạn cần chắc chắn là đã cắm đúng hay bạn làm tổn hại bo mạch khi bật nguồn điện.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller