Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Đầu nối nguồn bo mạch

Ngày tạo: 04/01/2016

Đầu nối nguồn bo mạchMột bộ nguồn máy tính có các đầu nối gắn vào bo mạch chủ, cung cấp nguồn điện đến bo mạch chủ, bộ xử lý, bộ nhớ, chipset, các thành phần được tích hợp (như là video, LAN, USB và Fire Wire) và bất kỳ card nào được cắm vào các khe cắm bus. Những đầu nối này rất quan trọng – không chỉ là những đường dẫn điện chính qua đó điện năng đổ về hệ thống, nhưng trọng – không chỉ là những đường dẫn điện chính qua đó điện năng đổ về hệ thống, nhưng gắn sai các đầu nối này có tác động tàn phá máy tính, bao gồm cả việc đốt cháy bộ cấp nguồn gứn sai các đầu nối này có tác động tàn phá máy tính, bao gồm cả việc đột cháy bộ cấp nguồn gắn sai các đầu nối này có tác động tàn phá máy tính, bao gồm cả việc đốt cháy bộ cấp nguồn và bo mạch chủ. Cũng như với hình dạng cơ học của bộ cấp nguồn, những đầu nối này thường được thiết kế theo một trong nhiều đặc điểm kỹ thuật chuẩn công nghiệp, cho biết loại đầu nối được dùng cũng như bố trí chân ra của các dây dẫn và các cực riêng biệt. Thật không may cũng như với hệ số dạng cơ học, một số nhà sản xuất máy tính sử dụng bộ cấp nguồn có các đầu nối thiết kế riêng hay tệ hơn, dùng loại đầu nối tiêu chuẩn với bố trí chân ra bị sửa đổi (không tương thích) (nghĩa là tín hiệu và điện áp bị sắp xếp lại từ chi tiết kỹ thuật tiêu chuẩn). Cắm bộ nguồn với bố trí chân ra không tương thích vào bo mạch có bố trí chân ra tiêu chuẩn (hay ngược lại) thường dẫn đến làm hỏng bo mạch hoặc bộ cấp nguồn – hay cả hai.

Cũng như tôi chỉ muốn các hệ số vật lý tiêu chuẩn công nghiệp trong hệ thống của tôi, tôi cũng muốn đảm bảo chúng dùng những đầu nối và bố trí chân ra theo tiêu chuẩn công nghiệp. Bằng cách mua các thành phần tuân thủ theo các tiêu chuẩn công nghiệp, tôi có thể chắc chắn có sự linh hoạt lớn nhất và chi phí thấp.

Hai bộ đầu nối nguồn bo mạch chính đã được dùng nhiều năm: cái tôi gọi là loại AT/LPX và loại ATX. Mỗi cái trong chúng có những biến đổi nhỏ; cho thí dụ, loại ATX đã phát triển qua nhiều năm, với các đầu nối mới xuất hiện (một số không còn nữa) và các sửa đổi đối với đầu nối hiện hữu. Chương này chi tiết các đầu nối nguồn bo mạch chủ được vô số loại bộ nguồn tiêu chuẩn công nghiệp (một số không theo tiêu chuẩn) sử dụng.

Các đầu nối bộ cấp nguồn AT/LPX

Bo mạch chủ PC, XT, AT, Baby-AT và LPX tiêu  chuẩn công nghiệp đều dùng loại đầu nối nguồn chính giống nhau. Bộ cấp nguồn AT/LPX có hai đầu nối nguồn chính (P8 và P9), mỗi đầu 6 chân gắn bộ cấp nguồn đến bo mạch chủ. Các cực được sử dụng trong đầu nối này được ước lượng 5 amp tại điện áp 250V (mặc dù tối đa được dùng trong máy tính là +12V). Hai đầu nối này được thể hiện trong hình 18.17.

Bộ cấp nguồn AT/LPX có đầu nối P8 và P9 được lắp đặt đầu nối để cho hai dây dẫn màu đen (kết nối tiếp đất) trên hai đầu nối nguồn ở cạnh nhau khi cắm đúng. Lưu ý tene gọi “P8” và “P9” không đủ chuẩn hóa mặc dù đa số dùng những tên gọi này bởi vì đó là cái mà IBM đóng trên các bản chính. Mỗi số bộ cấp nguồn đã dán nhãn chúng như P/P2. Do những đầu nối này thường có móc ngăn chứng cắm ngược trên chân của bo mạch chủ, chú ý là đặt hai đầu nối theo hướng đứng sát bên nhau và không bù đắp bằng một hay nhiều chân về phía cạnh. Theo quy luật đen đi với đen và đảm bảo chúng ở trung tâm là an toàn. Bạn phải cẩn trọng chắc chắn không còn chừa chân bo mạch chủ không được kết nối ở giữa hay hai bên từng chân nguồn của bo mạch. Nếu bất kỳ chân nguồn nào còn ở hai bên cạnh hay ở giữa các đầu nối toàn bộ lắp ráp đầu nối này không được lắp đúng, dẫn đến sự hỏng hoàn toàn cho bo mạch và mọi thứ cắm vào nó tại thời điểm nối điện. Hình 18.18 thể hiện các đầu nối P8 à P9 (đôi khi được gọi là P1/P2) trong định hướng đúng khi kết nối với một bo mạch.

Bảng 18.4 Các kết nối bộ cấp nguồn AT/LPX (Nhìn đầu dây dẫn)

Đầu nối

Chân

Tín hiệu

Màu Sắc2

Đầu nối

Chân

Tín hiệu

Màu Sắc2

P8 (hay P1)

Power_Goo d (+5V)

1

cam

P9(hay P2)

1

Ground

Đen

 

 + 5V1

2

đỏ

 

2

Ground

Đen

 

 +12V

3

vàng

 

3

 -5V

trắng

 

 -12V

4

xanh da trời

 

4

 +5V

đỏ

 

 Ground

5

đen

 

5

 +5V

đỏ

 

 Ground

6

đen

 

6

 +5V

đỏ


1.Bộ nguồn và bo mạch PC/XT thế hệ đầu tiên không cần điện áp này, vì vậy chân này thiếu trên bo mạch và đầu cắm cuối và dây dẫn có thể không có trong đầu nối (P8 pin 2).
2.Tôi đã từng thấy một số bộ nguồn mà nhà sản xuất không theo các mã màu tiêu chuẩn công nghiệp cho dây dẫn mặc dù các tín hiệu đúng.

Lời khuyên

Mặc dù bộ nguồn PC/XT không có bất kỳ kết nối nào tại đầu nối P8 chân thứ 2, bạn vẫn dùng nó với bo mạch loại AT hay ngược lại. Sự có hay không có +5V trên chân này chỉ có ít ảnh hưởng hay không bị ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống bởi vì dây dẫn +5V thường xuyên mang tải này.

Lưu ý rằng tất cả bộ cấp nguồn loại AT/LPX sử dụng các đầu nối và cấu hình chân giống nhau; theo tôi biết không bao giờ có bất kỳ biến thể không chuẩn.

Đầu nối nguồn bo mạch ATX và ATX12V

Bộ nguồn phù hợp với các tiêu chuẩn hệ số dạng ATX và ATX12V 1.x hay các biến thể của chúng dùng ba đầu nối nguồn sau:

+ Đầu nối nguồn chính 20 chân
+ Đầu nối nguồn phụ 6 chân
+ Đầu nối nguồn 4 chân +12V

Đầu nối nguồn chính luôn được yêu cầu, nhưng hai đầu nối khác là lựa chọn tùy thuộc vào ứng dụng. Vì vậy, một bộ nguồn ATX hay ATX12V có thể có tới bốn kết hợp đầu nối khác nhau, như được liệt kê ở đây:

+ Chỉ đầu nối nguồn chính
+ Đầu nối nguồn chính và phụ
+ Đầu nối nguồn chính, phụ và +12V

Sự khác biệt chung nhất là có những bộ cấp nguồn chỉ có đầu nối chính và có những cái có đầu nối chính và đầu nối +12V. Hầu hết bo mạch dùng đầu nối +12V không dùng đầu nối phụ và ngược lại.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller