Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Kiến trúc ring

Ngày tạo: 13/12/2015

Kiến trúc ringMột kiến trúc khác là Ring, trong đó mỗi trạm được kết nối đến trạm kế tiếp và trạm cuối, được kết nối đến trạm đầu tiên (về cơ bản một kiến trúc bus với hai đầu được kết nối). Hai loại mạng chính sử dụng kiến trúc Ring:

+ Công nghệ FDDI (FDDI: Fiber Distributed Dât Interface) – Một kiến trúc mạng được dùng cho mạng lớn và tốc độ cao sử dụng cáp quang trong kiến trúc Ring vật lý.
+ Mạng Token-Ring – Sử dụng kiến trúc ring logic.

Thoạt nhìn mạng Token – Ring giống với mạng Ethernet 10Base-T hay 10/100 do cả hai mạng này sử dụng một thiết bị kết nối trung tâm và một kiến trúc Star vật lý. Nơi nào là “vòng” trong Token-Ring?

Vòng tồn tại chỉ trong biết bị kết nối các máy tính, được gọi là Bộ truy cập nhiều trạm (MSAU: multistation access unit) trong mạng Token-Ring (xem hình 17.17).

Các tín hiệu phát sinh từ một máy tính đến MSAU, được gửi sang máy tính khác và kế tiếp trở về MSAU. Dữ liệu này sau đó lần lượt qua mỗi hệ thống cho đến khi nó trở về máy tính đã tạo ra nó, nơi đó được gỡ bỏ khỏi mạng. Do đó mực dù kiến trúc mạng dây vật lý là dạng sao, đường dẫn dữ liệu về lý thuyết lại là một vòng. Đây được gọi là vòng logic (logical ring).

Một vòng logic mà mạng Token-Ring sử dụng là thích hợp cho kiến trúc mạng vòng vậy lý, do nó cho mức độ khá năng kháng lỗi lớn hơn. Như trên mạng bus, cáp gián đoạn bất kỳ nơi nào trên kiến trúc mạng vòng vật lý, chẳng hạn FDDI, gây ảnh hưởng đến toàn bộ mạng. Mạng FDDI dùng hai vòng vật lý để cung cấp một sao lưu dự phòng trong trường hợp một vòng bị hỏng. Ngược lại, trong mạng Token-Ring, MSAU tháo bỏ hiệu quả máy tính lỗi khỏi vòng logic, phần còn lại của mạng vẫn hoạt động bình thường.

Kiến trúc Star

Loạt kiến trúc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có cáp riêng biệt nối từng áy tính đến nơi dây tập trung thường được gọi là switch hay hub. Hình 17.18 thể hiện sự sắp xếp này, gọi là kiến trúc hình sao (star topology).

Do mỗi máy tính dùng cáp riêng biệt, hỏng kết nối mạng chỉ ảnh hưởng đến một máy tính liên quan. Những máy tính khác hoạt động bình thường. Phương án Bus dùng ít cáp hơn Star nhưng khó chuẩn đoán hơn hay bỏ qua khi sự cố xảy ra. Tại thời điểm này, Fast Ethernet và Gigabit Ethernet trong kiến trúc dạng sao là các kiểu LAN có dây được thực thi nhiều nhất. 10BASE-T Ethernet và 1000BASE-TX Gigabit Ethernet cũng dùng kiến trúc dạng sao.

Switch và Hub cho mạng Ethernet

Như bạn thấy, mạng nhớm Ethernet không dây và có dây cáp UTP thường được sắp xếp trong kiến trúc hình sao. Trung tâm ngôi sao dùng một thiết bị kết nối có nhiều cổng là hub hay switch. Mặc dù hub và switch được dùng để nối kết mạng có thể có vài tính năng chung, sự khác biệt giữa chúng cũng đáng kể.

Tất cả Ethernet hub và switch có các tính năng sau:

+ Nhiều đầu nối UTP RJ-45 (switch không dây cũng có các cổng dùng dây)
+ Các đèn chuẩn đoán và hoạt động
+ Bộ nguồn

Các hub và switch Ethernet được sản xuất theo hai hình thức; quản lý (Managed) và không được quản lý (unmanaged). Hub và switch quản lý được trực tiếp cấu hình, hiệu lực hay vô hiệu, hay bị điều khiển bởi người điều hành mạng. Chúng thường được dùng trong mạng liên hiệp công ty. Mạng nhóm làm việc hay mạng văn phòng gia đình dùng hub rẻ tiền hơn, chỉ kết nối các máy tính trên mạng bằng cách sử dụng các hệ thống kết nối với nó để cung cấp một giao diện quản lý cho các tính năng cấu hình của nó.

Các đèn tín hiệu ở phía trước hub hay switch cho biết kế nối nào đang dùng bởi các máy tính; switch cũng được biết liệu một kết nối song công có được dùng. Hub và switch đa tốc độ cũng chỉ ra tốc độ kết nối ở mỗi cổng. Hub hay switch phải có ít nhất một đầu nối UTP RJ-45 cho máy tính mà bạn muốn kết nối vào nó.

Hub hoạt động như thế nào

Một máy tính trên mạng Ethernet quảng bá (gửi) một yêu cầu về thông tin mạng hay các chương trình từ một máy tính cụ thể qua cáp đến hub, hub này quảng bá yêu cầu này đến tất cả máy tính kết nối vào nó. Khi máy tính đích nhận thông điệp này, nó gửi thông tin được yêu cầu trở lại hub, hub lại quảng bá thông tin này đến tất cả máy tính, mặc dù chỉ một máy tính yêu cầu có tác động với thông tin này. Do đó, hub vận hành tương tự như bộ truyền và bộ nhận gửi một tín hiệu đến tất cả các đài nhưng chỉ một đài đặt đúng chỗ có thể nhận và gửi tín hiệu này. Switch, nhờ các tính năng được giải thích trong phần kế tiếp, đã thay thế hub trên các kệ cửa hàng bán lẻ.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller