Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Mạng ngang hàng

Ngày tạo: 27/11/2015

Mạng ngang hàngNgược lại, ở mạng ngang hàng, mỗi máy tính đều như nhau và liên lạc với bất kỳ máy tính khác trong mạng mà nó được cấp quyền truy cập (xem hình 17.2).Về thực chất, mỗi máy tính trong mạng ngang hàng có chức năng như máy chủ và máy con; bất kỳ máy tính nào cũng được xem như máy chủ nếu nó chia sẻ máy in, thư mục, ổ đĩa, hay một số tài nguyên khác với phần còn lại của mạng. Đấy là lý do tại sao bạn có thể nghe nói về các hoạt động máy con và máy chủ, ngay cả khi cuộc thảo luận là về mạng ngang hàng. Mạng ngang hàng có thể nhỏ với hai máy tính hay lớn với hàng trăm máy tính. Mặc dù về lý thuyết không có giới hạn với quy mô mạng ngang hàng, song tốc độ, sự bảo mật, sự truy cập trở thành vấn đề với hơn 10 máy tính. Ngoài ra, Microsoft áp đặt một giới hạn chỉ 5 hay 10 kết nối máy con đồng thời đối với các máy tính đang chạy Windows. Điều này có nghĩa là tối đa 10 hệ thống (hay ít hơn) có khả năng truy cập đồng thời các tệp tin và máy in được chia sẻ. Giới hạn này hạ xuống 5 kết nối đồng thời chỉ nếu hệ thống máy chủ đáng chạy phiên bản “Home” của Windows như XP hơm hay Vista/7 Home Basic (Phiên bản Home Premium của Windows Vista và 7 giữa được giới hạn 10). Khi nhiều hơn giới hạn 5 hay 10 hệ thống được cho phép thử kế nối, kết nối này bị từ chối và máy con này thấy một trong những tin nhắn về lỗi như sau:

Operating system error 71. No more connnections can be made to this remote computer at this time because there are already connections as the computer can accept.

(Lỗi hệ điều hành 71. Không có kết nối nào khác được thiết lập đến máy tính điều khiển từ xa tại thời điểm này bởi vì đã có đủ kết nối đến nó).

System error 71 has occurred This remote computer has reached its connection limit, you cannot connect at this time.

(Lỗi hệ thống 71 đã xảy ra. Máy tính điều khiển từ xa đã đạt đến giới hạn kết nối của nó bạn không thể kết nối vào thời điểm này.)

Thậm chí nó được gọi là “Máy chủ” hệ điều hành, Windows Home Server cũng có giới hạn 10 kết nối tương tự như phiên bản Windows Client Non-Home. Nếu bạn muốn một máy chủ điều hành hơn 10 máy trạm, tôi đề nghị dùng hệ điều hành máy chủ trên cơ sở Linux (như Ubuntu Server) hay một trong các sản phẩm Server Windows chuyên nghiệp (như Windows 2000 Server, Server 2003, Server 2008, Essential Business Server hay Small Business Server).

Mạng ngang hàng rất phổ biến trong các văn phòng nhỏ hay trong phạm vi một phòng ban của một tổ chức lớn hơn. Ưu điểm của mạng hàng ngang là bạn không phải dành riêng một máy tính có chức năng như máy chủ dịch vụ tệp tin. Thay vào đó, máy tính này có thể chia sẻ tài nguyên của nó với máy khác. Nhược điểm của mạng hàng ngang là kém an ninh, kém kiểm soát do người dùng thường quản lý các hệ thống thuộc về họ, trong khi mạng client/server có lợi thế về quản lý tập trung.

So sánh mạng máy con/máy chủ và mạng ngang hàng

LAN máy con/máy chủ cung cấp sự an ninh cao cấp cho các tài nguyên được chia sẻ, hiệu suất lớn hơn, khả năng sao lưu cho dữ liệu mạng được gia tăng. Khả năng sử dụng  thêm bộ nguồn và dãy ổ RAID, LAND máy con/ máy chủ cũng có chi phí mua và duy trì cao hơn.

Bảng 17.1. So sánh mạng máy con/máy chủ và ngang hàngTheo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller