Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Mạng với Windows Vista/7

Ngày tạo: 22/12/2015

Mạng với Windows Vista/7Windows Vista/7 có TCP/IP như giao thức mặc định của nó, cho phép nó kết nối đến các máy tính khác chạy Windows hay hệ điều hành khác. Tuy vậy, tiến trình cấu hình và quản lý mạng rất khác với tiến trình được dùng bởi phiên bản Windows cũ.

Quản lý mạng được thực hiện thông qua Trung tâm chia sẻ và mạng (Network and Sharing Center). Trung tâm này hiển thị tình trạng của mạng, cường độ tín hiệu cho mạng không dây, tình trạng phát hiện của mạng và chia sẻ các tệp tin, thư mục dùng chung (tương đương như mục tệp tin được chia sẻ ở XP), chia sẻ các tệp tin, chia sẻ đĩa. Trung tâm này có thể thay đổi những thiết bị này theo ý muốn và cũng điều khiển việc chia sẻ mật khẩu được bảo vệ là hiệu lực hay vô hiệu. Khi tính năng này được kích hoạt, Vista/7 hoạt động giống như Windows XP với khả năng chia sẻ tệp tin đơn giản. Khi tính năng này được kích hoạt, bạn phải thiết lập người dùng và gán quyền như thực hiện với Windows XP Professional với chia sẻ tệp tin đơn giản bị vô hiệu.

Trung tâm này cũng cung cấp một bản đồ mạng, thể hiện mối quan hệ của các thiết bị như bộ định tuyến, switch và các máy tính nền Windows Vista/7 trong mạng. Để thêm hệ thống nền Windows XP vào bản đồ mạng (Network Map), bạn cài đặt Link Layer Topology Discoverer (LLTD). Để có tính năng này và hiểu nó hoạt động như thế nào, xem Knowledge Base mục 922120, “Bản đồ mạng không hiển thị các máy tính chạy Windows XP”, tại http://support.microsoft.com.

Để thêm một giao thức hay một thành phần vào mạng, mở Networks, chọn Network and Sharing Center và chọn Manage Network Connections từ danh sách tác vụ. Nhắp phải thiết bị điều hợp mạng và chọn Properties.

Những khác biệt khác bao gồm sự nâng cao trong việc dùng và quản lý mạng không dây, những cải tiến với Windows Firewall, những cải tiến trong quy trình chuẩn đoán và sửa chữa mạng.

Windows Vista/7 cũng thêm hỗ trợ cho máy chiếu mạng và các cuộc họp trực tuyến, dùng tiện ích People Near Me và Windows Meeting Space.

Các thủ thuật

Cấu hình mạng mất nhiều thời gian trừ khi bạn có kế hoạch dự phòng. Dùng phần này giúp bạn tìm cách tốt nhất, nhanh nhất, dễ dàng nhất để thiết lập và sử dụng mạng.

Chia sẻ tài nguyên

+ Nếu bạn muốn có ổ đĩa hay thư mục mạng tự động hiển thị trong Windows Explorer, ánh xạ một chữ cái cho ổ đĩa đến từng ổ đĩa.

+ Để ánh xạ ổ đĩa dễ dàng, tôi dùng ký tự ổ đĩa mà tôi dự định sử dụng cho việc ánh xạ trên các máy trạm khác như tên gọi của tài nguyên được chia sẻ trên máy chủ ngang hàng với tôi. Mặt khác, nếu tôi muốn ánh xạ D:ổ đĩa trên máy chủ ngang hàng của tôi như “P”, tôi đặt tên nó “P” khi tôi đặt các thuộc tính chia sẻ của nó. Kế tiếp, khi tôi nhìn thấy thư mục này trên máy tính khác, tôi biết từ tên của nó mà tôi đã ánh xạ như “P”. Điều này cho phép nhiều máy tính dễ dàng ánh xạ cùng nguồn tài nguyên như ký tự ổ đĩa giống nhau trên các hệ thống khác nhau.

Thiết lập bảo mật

+ Nếu đang xây dựng mạng ngang hàng, nhớ rằng mật khẩu chỉ là cách duy nhất để ngăn người dùng không mong muốn vào hệ thống. Windows XP Professional yêu cầu bạn vô hiệu Simple File trước khi bạn thiết lập người dùng và nhóm.

Windows XP Home Edition không hỗ trợ mật khẩu, làm nó thành hệ điều hành máy chủ ngang hàng kém an toàn nhất so với bất kỳ phiên bản Windows gần đây máy chủ ngang hàng kém an toàn nhất so với bất kỳ phiên bản Windows gần đây.

+ Tạo ra nhóm có nhiều người dùng và gán quyền trên cơ sở nhóm khi có nhiều người dùng muốn ngang quyền truy cập.

Chia sẻ kết nối Internet

Bộ định tuyến là cách kinh tế để chia sẻ truy cập băng thông rộng trong hộ gia đình và văn phòng nhỏ, dễ dàng quản lý và đáng tin cậy hơn dùng Windows Internet Connection Sharing (ICS) hay các chương trình chia sẻ khác. Bộ định tuyến hoạt động như bức tường lửa để bảo vệ máy tính bị truy cập trái phép từ Internet.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Muelle