Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» NHẬP VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (PHẦN 2)

Ngày tạo: 13/11/2015

NHẬP VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN (PHẦN 2)

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Font thuộc nhóm Font để định dạng văn bản. Hãy nhấp nút t rên nhóm Font để mở hộp thoại Font. Danh sách Font nằm ở góc trái trên tab Font của hộp thoại sẽ cho thấy các Font có sẵn trong Microsoft Word. Sử dụng thanh trượt của hộp danh sách Font để xem các Font có thể dùng được.
Số Font liệt kê trong danh sách phụ thuộc vào máy tính của bạn đã cài đặt sẵn bao nhiêu Font.

Thay đổi kích cỡ chữ: Kéo con trượt trong khung Size, nhấp chọn kích cỡ bạn muốn. Bạn có thể nhập kích cỡ vào từ bàn phím khi điểm chèn đang nhấp nháy trong hộp Size, rồi nhấp OK. Một cách khác, có thể thay đổi kích cỡ của chữ được chọn hoặc những chữ bạn nhập vào kế tiếp bằng cách sử dụng tổ hợp phím tắt:Để cùng lúc áp dụng nhiều định dạng lên phần văn bản đã chọn, chẳng hạn như vừa in đậm, vừa in nghiêng lẫn gạch dưới. Bạn chỉ việc nhấp lần lượt từng nút lệnh trên trong khi phần văn bản ở trạng thái đảo màu (được chọn). Để hủy bỏ một định dạng nào đó, bạn chỉ cần nhấp trở lại nút đó lần nữa.

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC KÝ TỰ (CHARACTER SPACING)

Theo "World 2013 dành cho người tự học" Phạm Quang Huy & Trần Tường Thụy