Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» NHẬP VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

Ngày tạo: 12/11/2015

NHẬP VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢNGIỚI THIỆU

Bạn có thể soạn thạo (edit) và định dạng (format) các tài liệu Microsoft Word theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể định dạng cho từng ký tự hay từng từ riêng biệt, định dạng cho từng Paragraph (đoạn văn) nằm giữa hai lần bạn đánh dấu xuống hàng (nhấn phím Enter) hoặc toàn bộ tài liệu. Trong một vài định dạng văn bản đơn giản.

TẠO MỘT HỒ SƠ MỚI

Mỗi lần bạn khởi động Microsoft Word, nó sẽ tự động mở ra một tài liệu mới với tên Document1 trên thanh tiêu đề. Bạn có thể bắt đầu soạn thạo ngay với tài liệu "mới toanh đó.ĐOẠN VĂN BẢN

Để bắt đầu đầu việc soạn thảo một tài liệu, thường thì công việc trướcc tiên bạn phải làm là: Nhập văn bản. Trong một tài liệu mới, con trỏ văn bản nằm ỡ góc trái trên cùng của khu vực soạn thảo. Microsoft Word sẽ chèn chữ đầu tiên bạn đánh vào từ thời điểm này và các chữ kế tiếp sẽ được chèn tiếp theo sau trn cùng một dòng.

Bạn không cần nhấn phím Enter ở cuối mỗi dòng. Microsoft Word sẽ tự động điều chỉnh việc xuống dòng với một đặc tính "Wordwrap", và Worldwrap cho phép bạn nhập chữ, chèn hay xóa chữ mà không phải điều chỉnh xuống dòng.

CHỌN VĂN BẢN

Để có thể định dạng văn bản, trước tiên bạn phải chọn nó. Bạn có thể chọn văn bản bằng cách dùng con trỏ chuột hay bàn phím.

Chọn văn bản bằng con trỏDùng con trỏ chuột đặt điểm chèn ngay trước ký tự (character) hay từ (word) hoặc cụm từ (words/phrase) – nói tắt là một phần văn bản – bạn muốn chọn.

Sau đó, nhấn giữ nút chuột, kéo rê đến phần cuối phần văn bản muốn chọn rổi thả nút chuột. Microsoft Word sẽ hiển thị phần văn bản muốn chọn dạng "âm bản" (chữ trắng trên nề đen). Một cách khác để chọn là đặt điểm chèn ngay trước phần văn bản muốn chọn, nhấn giữ phím Shift, di chuyển con trỏ đến cuối phần văn bản muốn chọn rồi nhấp chuột. Microsoft Word sẽ chọn tất cả các chữ giữa hai điểm này.

Để chọn một từ, bạn phải đặt con trỏ vào từ đó và nhấp đúp. Để chọn một câu, bạn nhấn giữ phím Ctrl rồi nhấp lên bất cứ từ nào trong câu. Việc nhấp ba lần vào một từ sẽ cho phép bạn chọn cả đoạn văn.Để chọn một dòng, di chuyển con trỏ đến đầu dòng bạn muốn chọn trong thanh chọn (Selection Bar) ở bên trái vùng soạn thảo, cho đến khi con trỏ biến thành dạng mũi tên hướng phải. Sau đó, chỉ cần nhấp nút chuột, dòng văn bản sẽ chọn và sẽ đảo màu.

Để chọn một đoạn văn, hãy nhấp đúp vào bên trái của đoạn văn bạn muốn chọn, trong khu vực thanh chọn.

Để chọn toàn bộ tài liệu, bạn chỉ cần nhấn phím Ctrl rồi nhấp trỏ vào bất cứ vị trí nào trong thanh chọn (Selection Bar).

Chọn văn bản bằng bàn phím

Để chọn văn bản bằng bàn phím, dùng các phím mũi tên trên bàn phìm dời điểm chèn đến vị trí muốn chọn, và thực hiện một trong các bước sau:

SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ CHỌN MỞ RỘNG (EXTEND SELECTION MODE)

Bạn có thể chọn văn bản bằng cách sử dụng chế độ chọn mở rông (Extend Selection Mode). Hãy nhấn phím F8 mỗi lần bạn muốn đi vào chế độ này. Khi dùng chế độ chọn mở rộng để chọn văn bản, bạn hãy đặt điểm chèn vào vị trí cần thiết rồi thực hiện một trong các mục tiêu sau:

Để chọn một từ có định vị điểm chèn, hãy nhấn F8 hai lần (tính cả lần nhấn F8 để mở chế độ EXT).

Để chọn một câu có định vị điểm chèn, hãy nhấn F8 ba lần.

Để chọn một đoạn có định vị điểm chèn hãy nhấn F8 bốn lần.

Để chọn một đoạn có chứa con trỏ, hãy nhấn F8 năm lần.

Để chọn toàn bộ tài liệu, hãy nhấn 5 hay 6 lần phím F8 nếu tài liệu của bạn từ 2 phân đoạn trở lên.

Để thoát khỏi chế độ chọn mở rộng, hãy nhấn phím ESC trên bàn phím, sau đó nhấp trỏ vào bất kì vị trí nào trong văn bản để bỏ chọn.

TÓM TẮT


Bảng trang trước tóm tắt các phương pháp chọn văn bản theo từng ký tự, từng từ, từng dòng, cả đoạn văn, phân đoạn hay toàn bộ tài liệu bằng cách sử dụng bàn phím và con trỏ.

ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (FORMATTING TEXT)

Có 2 cách định dạng: Bạn có thể chọn trước phần văn bản muốn định dạng, rồi mới chọn lệnh định dạng; hoặc chọn lệnh định dạng trước, rồi mới nhập văn bản.
Khi nhấn phím Enter để xuống dòng, tạp một đoạn văn.
Công việc định dạng bao gồm nhiều thiết đặt hình thức khác nhau cho văn bản. Bạn có thể thiết đặt các định dạng thông qua nhiều nhóm lệnh trên các tab Home, Insert, Page Layout như Font (mặt chữ), Paragraph, Borders and Shading (khung viền và đổ bóng), Table ( tạo bảng), Text (thay đổi dạng chữ), v.v_
Mỗi nhóm lệnh này chứa rất nhiều chi tiết định dạng cụ thể. Những định dạng thường xuyên sử dụng nhất được trình bày thường trực trong tab HOME.


Bạn có thề thay đổi các thiết đặt về Style (phong cách định dạng chung), Font (mặt chữ), Font Size (cỡ chữ), Font Style (kiểu chữ in), Alignment (canh lề), Bullets and Numbering (đánh dầu và đánh số đầu mục), Indent (thụt lề), Borders (đóng khung viền), HighLight (màu chữ phát sáng) và Font color (màu chữ) cho phần văn bản được chọn bằng cách dùng các nút lệnh trên tab Home. Nếu bạn chưa chọn văn bản, những thay đổi này sẽ tác động lên phần văn bản nhập vào kế tiếp. Thanh công cụ này không chứa tất cả các định dạng văn bản, nhưng bạn có thể truy xuất các lệnh định dạng thường dùng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Để mở hay tắt việc hiển thị các nhóm lệnh định dạng trong tab Home, nhấp tab File > Options > Customize Ribbon.

Muốn tab nào hiển thị trên dải Ribbon, bạn chỉ cần đánh dấu chọn   vào trước tên tab đó trong hộp thoại Word Options. Hoặc muốn gỡ bỏ một nhóm lệnh trên tab, nhấp chọn lệnh đó và nhấp nút Remove, xong nhấp OK.

Theo "World 2013 dành cho người tự học" Phạm Quang Huy & Trần Tường Thụy