Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Những mã lỗi POST của AMI BIOS (AMI BIOS POST Error Codes)

Ngày tạo: 05/03/2016

Những mã lỗi POST của AMI BIOS (AMI BIOS POST Error Codes)Những mã lỗi POST của AMI BIOS (AMI BIOS POST Error Codes)

Bảng 20.1 Liệt kê những mã bíp được dùng bởi AMI BIOS của American Megatrends

Bảng 20.1 Những mã bíp AMI BIOS POST

Những mã AMI BIOS được sử dụng với sự cho phép của Amercan Megatrends. Inc

Những mã lỗi POST của Phoenix Award BIOS, Award BIOS, Phoenix FirstBIOS

Trước đó Phoenix Technologies sở hữu Award Software một số năm nhưng vẫn bán ở thị trường dưới tên Award BIOS, hiện tại là Phoenix Award BIOS. BIOS này cũng được xem như Phoenix FirstBIOS. Bảng 20.2 liệt kê mã bíp và bảng 20.3 liệt kê thông báo lỗi POST cho các phiên bản BIOS này.

Bảng 20.2. Những mã bíp AwardBIOS/Phonenix FirstBIOS POSTBảng 20.3. Các thông báo lỗi POST của AwardBIOS trên màn hình
Theo "Nâng cấp và sửa chữa máy tính" Scott Mueller