Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» ProtectDisc

Ngày tạo: 19/08/2015

ProtectDiscHệ thống bảo vệ chống sao chép mới nhất được gọi ProtectDisc. Phiên bản DVD Video của nó thay đổi kiến trúc tiêu chuẩn của đĩa để ngăn ngừa sự sao chép. Không may, một bộ phim được tạo ra trên DVD dùng ProtectDisc không thể thấy các chương trình đầu đọc trên cơ sở máy tính như là Windows Media Player hay WinDVD.

Mặc dù các khẳng định bảo vệ chống sao chép “không khả năng bẻ”, phương pháp của ProtectDisc, giống những phần khác được đề cặp ở đây, nhanh chóng bị vượt qua. Như với các chương trình bảo vệ chống sao chép khác, hợp thức hóa người dùng không cố gắng để “đánh bại hệ thống” là đang buộc bị cô lập – trong trường hợp của ProtectDisk, không cho phép dùng máy tính xem phim.

Các đặc điểm kỹ thuật tốc độ ổ đĩa quang

Nhiều yếu tố trong ổ đĩa ảnh hưởng đến tốc độ và vài đặc điểm kỹ thuật được liên quan. Các con số tốc độ tiêu biểu được công bố bởi các nhà sản xuất là tốc độ truyền dữ liệu, thời gian truy cập, bộ nhớ đệm trong (cache buffer) và giao diện mà ổ đĩa dùng.

Tốc độ truyền dữ liệu CD

Tốc độ truyền dữ liệu cho một ổ đĩa CD cho biết một ổ đĩa đọc đĩa và chuyển đến máy tính chủ nhanh như thế nào. Thông thường, các tốc độ truyền cho biết khả năng ổ đĩa cho việc đọc nhiều, liên tục các dòng dữ liệu.

Tốc độ truyền được đo bằng hai cách. Một cách rất phổ biến được nêu ra với các ổ đĩa quang là tốc độ “x”, được định rõ như bội số tốc độ nền tiêu chuẩn cụ thể. Cho thí dụ, các ổ đĩa CD truyền ở 153.6KBps theo tiêu chuẩn đầu tiên. Các ổ đĩa truyền gấp hai lần là 2x, 40 lần là 40x…Các ổ đĩa DVD truyền 1.385KBps tại tốc độ nền, trong khi các ổ đĩa 20 nhanh hơn được liệt kê như 20x. Nhận xét rằng do hầu hết ổ đĩa có tính năng CAV, tốc độ “X” thường là một tối đa được thấy chỉ khi đọc dữ liệu gần phía ngoài của đĩa. Tốc độ gần nơi bắt đầu của đĩa có thể bằng một nửa, tất nhiên là tốc độ trung bình ở điểm nào đó chính giữa đĩa.

Các ổ đĩa quang ngày nay hỗ trợ nhiều định dạng đĩa, các đặc điểm kỹ thuật đa đọc và ghi cho sẵn cho mỗi dạng đĩa mà ổ đĩa hỗ trợ.

Tốc độ ổ đĩa CD

Do các CD đầu tiên được thiết kế để thu âm thanh, tốc độ mà ổ đĩa đọc dữ liệu phải là bằng số. Để duy trì dòng bất biến này, dữ liệu CD được ghi dùng một kỹ thuật được gọi là tốc độ tuyến bất biến (CLV: constant linear velocity). Điều này có nghĩa là rãnh ghi (và do vậy dữ liệu) luôn luôn di chuyển qua tia laser đọc ở cùng tốc độ, đầu tiên được xác định 1.3 mét cho mỗi giây. Do rãnh ghi là một đường xoắn ốc nên bị chạm khá gần trung tâm đĩa, đĩa phải quay ở những tốc độ khác nhau để duy trì cùng tốc độ tuyến rãnh ghi. Mặc khác, để duy trì một CLV, đĩa phải quay khá nhanh khi đọc vùng rãnh ghi phía trong hơn khi đọc vùng rãnh ghi phía ngoài. Tốc độ quay trong một ổ đĩa 1x (1.3 mét cho mỗi giây được xem như tốc độ 1x) thay đổi từ 540rpm khi đọc phần bắt đầu (phần trong) của rãnh ghi hạ xuống 212rpm khi đọc phần cuối (phần ngoài) rãnh ghi.

Trong sự tìm kiếm tốc độ cao hơn, các nhà sản xuất đĩa bắt đầu tăng tốc độ các ổ đĩa bằng cách làm chúng quay nhanh hơn. Một ổ đĩa quay nhanh gấp hai lần gọi là 2x, bốn lần gọi là 4x và tiếp tục. Điều này hoàn toàn tốc đẹp cho đến 12x, ổ đĩa tại tốc độ từ 2.568rpm đến 5.959rpm đến duy trì tốc độ dữ liệu ổn định. Ở những tốc độ cao hơn, trở nên khó khăn để làm những động cơ có thể thay đổi tốc độ (quay nhanh hoặc chậm) nhanh lúc cần thiết khi dữ liệu được đọc các phần khác nhau của đĩa. Do điều này, hầu hết các ổ đĩa có tốc độ nhanh hơn 12x quay đĩa tại tốc độ quay được quy định, hơn là tốc độ tuyến. Đây gọi là vận tốc góc không (constant angular velocity:CAV) bởi vận tốc gốc (hay tốc độ quay) là hằng số.

Các ổ đĩa CAV cũng ít ồn hơn các ổ đĩa CLV bởi vì các động cơ không cần phải tăng tốc hay giảm tốc nhanh chóng. Một ổ đĩa (như những ổ đĩa có thể ghi) kết hợp giwuax những công nghệ CLV và CAV được xme như Partial-CAV hay P-CAV. Hầu hết các ổ đĩa có thể ghi, ví dụ, chức năng trong chế độ CLV khi ghi đĩa và trong chế độ CAV khi đọc. Bảng 11.23 so sánh CLV và CAV.

Các ổ đĩa CD-ROM có sẵn với tốc độ từ 1x lên tới 52x và lớn hơn. Phần lớn ổ đĩa không có khả năng ghi lại lên tới 12x là CLV; hầu hết các ổ đĩa từ 16x và hơn nữa là CAV. Với các ổ đĩa tốc độ khác nhau, phụ thuộc vào nơi dữ liệu được định vị vật lý trên CD (gần phần rãnh ghi phía trong hay phía ngoài). Điều này cũng có nghĩa là các ổ đĩa CAV đọc dữ liệu ở mép ngoài (phần cuối) của đĩa nhanh hơn dữ liệu gần vùng giữa (phần bắt đầu). Điều nay cho phép vài quảng cáo sai lệch. Ví dụ, một ổ đĩa 12x CLV đọc dữ liệu tại 1.84MBps bất kể dữ liệu nằm ở đâu trên đĩa. Mặt khác, một ổ đĩa 16x CAV đọc dữ liệu tại tốc độ lên tới 16x (2.46MBps) trên phần bên ngoài của đĩa, nhưng cũng có thể đọc ở tốc độ khá thấp hơn chỉ 6.9x (1.06MBps) khi đọc phần bên trong của đĩa (đây là phần họ không nói với bạn). Trung bình, nó chỉ 11.5x, hay khoảng 1.76MBps. Trên thực tế, mức trung bình này thực sự quá lạc quan bởi vì các đĩa được đọc từ trong (phần thấp hơn) ra ngoài và mức trung bình chỉ liên quan tới việc đọc toàn bộ đĩa. Mức trung bình thực tế trên thế giới có thể thấp hơn mức đó nhiều.

Tất cả những cái đó nghĩa là trung bình ổ đĩa CLV 12x sẽ nhanh hơn đáng kể ổ đĩa 16x, thậm chí nhanh hơn ổ đĩa 20x! Nhớ rằng tất cả các tốc độ được quảng cáo trên các ổ đĩa CAV chỉ là tốc độ truyền tối đa mà ổ đĩa có thể đạt được và nó có thể đạt được chỉ khi đọc phần nằm gần rìa ngoài (phần cuối) nhất của đĩa.

Bảng 11.24 chứa dữ liệu thể hiện các tốc độ ổ đĩa CD với các tốc độ truyền và dữ liệu lý thú khác.

Những vấn đề rung có thể do những ổ đĩa quay ở tốc độ cao hạ xuống tốc độ thấp cho phép việc đọc tin cậy. Đĩa của bạn có thể trở nên không cân bằng, ví dụ, nếu bạn dán một nhãn giấy nhỏ trên bề mặt để nhận dạng đĩa. Vì lý do đó, nhiều ổ đĩa quanh nhanh hơn đi với những cơ cấu tự động cân bằng hay kiểm soát rung để khắc phục những vấn đề này. Chỉ có một trở ngại đó là nếu phát hiện ra một sự rung, chúng sẽ làm chậm đĩa, do đó làm giảm tốc độ truyền dữ liệu.

Hầu hết các ổ đĩa quang gần đây dùng thiết kế Z-CLV (zoned CLV) hay P-CAV (partial CAV), giúp làm tăng tốc độ trung bình trong khi vẫn giữ tốc độ quay trong tầm kiểm soát.

Ghi chú:

Một công ty tên là Zen Research phát triển một công nghệ TrueX vào những năm cuối thập niên 1990, dùng những chùm laser để đạt được những tốc độ truyền cao ổn định với tốc độ quay thấp hơn. Không may là, các ổ đĩa TrueX được làm bởi nhà sản xuất như Kenwood không đúng với tốc độ được hứa hẹn của công nghệ TrueX và bị ảnh hưởng bởi nhiều sự cổ tính tin cậy. Zen Research bị đóng cửa vào giữa năm 2002, các ổ đĩa TrueX không còn được bán nữa.
Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller