Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Sử dụng nhiều màn hình

Ngày tạo: 21/09/2015

Sử dụng nhiều màn hìnhMột trong những điều hữu dụng bạn có thể làm để gia tăng tính tiện dụng và năng suất của máy tính là gắn nhiều màn hình. Các màn hình thêm vào cho bạn chạy nhiều ứng dụng đồng thời. Khi bạn cấu hình một hệ thống dùng nhiều màn hình, hệ điều hành tạo ra một máy áo – đó là một màn hình tồn tại trong bộ nhớ video kết hợp các màn hình được gắn. Bạn sử dụng nhiều màn hình để hiển thị nhiều phần của máy ảo, cho phép đặt các cửa sổ mở cho các ứng dụng khác nhau trên những màn hình riêng biệt và di chuyển chúng theo ý muốn.

Dẫu thêm ba hay nhiều màn hình là hoàn toàn có thể, song chỉ thêm màn hình thứ hai thôi cũng là một mối lợi cho hiệu quả sử dụng máy tính. Cho thí dụ, bạn có thể để mail máy trạm và xử lý word trên màn hình này và dùng màn hình kia cho trình duyệt web, nghiên cứu tài liệu và nhiều nữa. Sử dụng nhiều màn hình đòi hỏi tín hiệu video độc lập cho mỗi màn hình. Điều này được thực hiện bởi một trong các phương pháp sau đây:

+ Dualview – Một thiết bị điều hợp đồ họa có hai cổng ra video, cũng được biết như dual-head graphics adapter.
+ Homogeneous adapters – Hai hay nhiều thiết bị điều hợp đồ họa dùng cùng trình điều khiển
+ Heterogeneous adapters – Hai hay nhiều thiết bị điều hợp đồ họa dùng trình điều khiển khác nhau.

Khi nhiều thiết bị điều hợp video được cài đặt, hệ thống sẽ nhận dạng một trong những thiết bị điều hợp video như là chính (primary). Thiết bị điều hợp chính này đôi khi được gọi là VGA adapter là cái sẽ hiển thị màn hình POST (Power-On Self Test) và BIOS Setup. Đây là một chức năng của bo mạch chủ và BIOS bo mạch chủ. Hầu hết BIOS hiện đại cho phép bạn chọn thiết bị điều hợp chính qua một thiết lập trong BIOS Setup. Thông thường các tùy chọn đều trên bo mạch chủ (dựng sẵn), PCI hay Pcle (PCI Express). Đối với tùy chọn PCI và PCIe, nếu bạn có nhiều thiết bị điều hợp được cài đặt, thiết bị chính sẽ là cái chiếm khe cắm ưu tiên cao nhất.

Nếu BIOS không để bạn chọn thiết bị nào là màn hình chính, nó tự quyết định trên quyền ưu tiên của các bus và/hay khe cắm trong hệ thống. Tùy thuộc vào BIOS được dùng, bạn có thể cần kiểm tra các vị trí khác nhau cho tùy chọn này để lựa chọn thiết bị điều hợp chính; tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp nó sẽ có trong bảng chọn video Configuration.

Xem hai màn hình

Phần lớn các card video cũ hơn chỉ có một cổng xuất; tuy nhiên, nhiều card video mới hơn hiện nay có hai cổng xuất. Ngoại trừ các máy xách tay, hầu hết thiết bị điều hợp video trên bo mạch chủ đều giống nhau. Máy xách tay hầu như luôn luôn có thiết bị điều hợp đồ họa hai cổng xuất, trong khi phần lớn bo mạch chủ máy để bàn cho đến nay cũng không có.

Một card hai cổng xuất được xem như dùng hai card riêng biệt trên một khe cắm, như thế nguồn tài nguyên sử dụng ít hơn. Loại cổng xuất video trên card hai đầu có thể khác nhau, vì vậy hãy chắc là bạn chọn một card có các cổng xuất mà bạn cần hay các cổng xuất tồn tại có thể thay đổi nhờ các thiết bị điều hợp. Các cổng xuất kỹ thuật số như DVI và DisplayPort được chọn do chúng thường được chuyển đổi sang cổng khác với các thiết bị điều hợp không đắt tiền.

Microsoft cho biết chỉ Windows XP và mới hơn hỗ trợ hoạt động hai cổng xuất bằng cách mặc định; tuy nhiên, với sự hỗ trợ trình điều khiển đúng, bạn có thể dùng các thiết bị điều hợp hai cổng xuất trên Windows 98/Me và 2000. Nếu đang dùng một hệ điều hành cũ hơn và không thấy một tùy chọn mở rộng máy để bàn trên màn hình thứ hai, thứ nâng cấp trình điều khiển.

Các thiết bị điều hợp đồng nhất

Giải pháp tốt nhất cho chạy nhiều thiết bị điều hợp đồ họa trong một hệ thống là chúng phải đồng nhất. Điều này có nghĩa là chúng dùng cùng trình điều khiển, hàm ý là chúng cũng phải có cùng chipset từ một nhà sản xuất (như là ATI hay NVIDIA) và từ các dòng tương thích của nhà sản xuất chipset. Việc dùng nhiều thiết bị điều hợp đồng nhất được hỗ trợ trong windows 98/Me (lên tới chín màn hình) và trong Windows 2000 và mới hơn (lên tới mười màn hình) sử dụng bất kỳ sự kết hợp các thiết bị điều hợp một cổng xuất hay hai cổng suất. Việc cài đặt thì đơn giản do chỉ yêu cầu một trình điều khiển cho tất cả thiết bị điều hợp và màn hình.

Bởi vì ATI và NVIDIA dùng kiến trúc điều khiển đồng nhất để hỗ trợ các dòng sản phẩm hiện thời, bạn có thể sử dụng hai card (hay nhiều hơn) ATI và NVIDIA để tạo ra cấu hình nhiều màn hình đồng nhất như ý muốn. Card và chipset khác nhau, miễn là đùng cùng trình điều khiển.

Các thiết bị điều hợp không đồng nhất

Các thiết bị điều hợp không đồng nhất là thiết bị dùng chipset từ những nhà sản xuất khác nhau hay từ các dòng không tương thích của nhà sản xuất chipset, do vậy yêu cầu trình điều khiển khác nhau. Windows 98 cho đến Windows XP, Windows 7 và mới hơn hỗ trợ các thiết bị điều hợp không đồng nhất, nhưng Windows Vista thì không hỗ trợ. Đó là lý do với Windows Vista, Microsoft giới thiệu một trình điều khiển đồ họa gọi là WDDM (Windows Display Driver Model) 1.0 và trình điều khiển WDDM 1.0 chỉ hỗ trợ các thiết bị điều hợp đồng nhất (đó là nhiều thiết bị điều hợp đồ họa dùng cùng trình điều khiển). Điều này có nghĩa, cho ví dụ, bạn không thể dùng GPU ATI và GPU NVIDIA trong một hệ thống (hay bất kỳ kết hợp các GPU sử dụng các trình điều khiển khác nhau) khi có trình điều khiển WDDM 1.0. Với Windows 7 Microsoft giới thiệu WDDM 1.1, bao gồm hỗ trợ cho các thiết bị điều hợp không đồng nhất cùng với nhiều cải tiến khác.

Ghi chú:

Các thiết bị điều hợp không đồng nhất sử dụng được với Vista nếu có cài đặt trình điều khiển Windows XPDM (XP Driver Model) thay vì trình điều khiển WDDM (Windows Display Driver Model) 1.0. Tuy nhiên, cài đặt trình điều khiển XPDM trong Vista làm vô hiệu hỗ trợ cho DirectX 10 và giao diện đồ họa Aero. Thêm nữa, nếu thử chạy trình điều khiển XPDM và WDDM trong một hệ thống, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi “ Thiết bị điều hợp màn hình không tương thích bị vô hiệu” và thiết bị điều hợp thứ hai cũng sẽ bị vô hiêu. Để có nhiều thông tin về sự hỗ trợ nhiều màn hình và các giới hạn trong Windows Vista, xem www.microsoft.com/whdc/device/display/multimonVissta.mspx.
Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller