Trang chủ » Tư vấn »Bảo Trì Máy Tính - Mạng LAN» Switch khác Hub như thế nào?

Ngày tạo: 14/12/2015

Switch khác Hub như thế nào?Switch, như trong hình 17.19 tương tự hub trong cả hình thức lẫn chức năng. Như với hub kết nối các máy tính trên mạng Ethernet với nhau. Tuy nhiên, thay vì quảng bá dữ liệu đến tất cả máy tính trên mạng như hub, switch dùng một tính năng được gọi là lưu trữ địa chỉ (address storing), kiểm tra đích đến cho mỗi gói dữ liệu và gửi nó trực tiếp đến máy tính đến dữ liệu. Do đó, switch được so sánh với một tổng đài điện thoại, thực hiện các kết nối trực tiếp giữa người gọi và người nhận.

Do switch thiết lập một kết nối trực tiếp giữa máy tính gửi và nhận, nó cũng cung cấp băng thông đầy đủ của mạng cho mỗi cổng. Hub, ngược lại phải chia nhỏ băng thông mạng cho số kết nối hoạt động trên mạng, nghĩa là băng thông lên xuống tùy theo hoạt động mạng.

Cho thí dự, giả sử bạn có nhóm mạng bốn máy tính dùng NIC 10/100 và hub Fast Ethernet. Tổng băng thông của mạng là 100Mbps. Tuy nhiên nếu hai máy hoạt động, băng thông hữu hiệu cho mỗi trạm còn 50Mbps (100Mbps chia cho 2). Nếu tất cả bốn máy hoạt động, băng thông hữu hiệu chỉ còn 25Mbps (100Mbps chia cho 4)! Càng thêm nhiều người dùng, băng thông càng giảm.

Nếu thay thế hub này bằng switch, băng thông hữu hiệu cho mỗi trạm vẫn nguyên 100Mbps do switch không quảng bá dữ liệu đến tất cả trạm.

Phần lớn NIC 10/100 và Switch Fast Ethernet hay 10/100 hỗ trợ song công (đồng thời gửi và nhận), cho băng thông thực tăng gấp đôi tốc độ 100Mbps định mức: 200Mbps.

Bảng 17.8 tóm tắt các khác biệt giữa hai thiết bị

Bảng 17.8. So sánh Ethernet Hub và Switch

Tính năng

Hub

Switch

Băng thông

Được chia cho tổng số cổng được dùng

Được dành riêng cho mỗi cổng trong sử dụng

Truyền tải dữ liệu

Quảng bá đến tất cả máy tính đến kết nối

Chỉ quảng bá đến máy tính nhận

Hỗ trợ song công

Một chiều

Song công khi được sử dụng với NIC song song


Như bạn thấy, dùng switch thay vì hub gia tăng lớn tốc độ hữu hiệu của mạng, ngay cả khi các thành phần khác giữ nguyên.

Ghi chú:

Cả router không dây lẫn có dây (một router kết nối một mạng nội bộ đến một thiết bị có truy cập Internet, như là modem cáp hay DSL) thường kết hợp với switch song công 10/100 (Fasst Ethernet) hay 10/100/1000 (Gigabit Ethernet). Do đó, một router được dùng trong vị trí của switch.

Để có nhiều thông tin về router xem “Các Router cho chia sẻ Internet” (Chương 16, “Kết nối Interenet”).

Nếu hài lòng với tốc độ mạng sử dụng hub, bạn không cần thay chúng bằng switch. Tuy nhiên, một số mạng mới hơn sử dụng công nghệ cho phép truyền thoại sử dụng giao thúc IP trên hạ tầng sẵn có của internet (VoIP). Xem nội dung đa phương tiện (multimedia content viewing) và những nhiều thứ khác đều đòi hỏi nhiều tốc độ hơn một hub có thể cung cấp.

Các tính năng bổ sung của Switch mà bạn có thể cần

Mặc dù hub và switch cũ hơn chỉ chạy một tốc độ và chỉ có vài đầu nối song nó cần nâng cấp lên thiết bị mới hơn, linh hoạt hơn. Phần lớn switch gần đây có các tính năng hữu dụng sau:

+ Switch đa tốc độ (Multispeed switch) – Nếu thêm máy con Gigabit Ethernet (1000BASE-TX) hay Fast Ethernet (100BASE-TX) vào một mạng 10BASE-T, bạn cần switch đa tốc độ để kết nối các loại Ethernet khác nhau cùng nhau. Thậm chí nếu bạn đang xây mới một mạng Gigabit Ethernet hay Fast Ethernet, một switch đa tốc độ thì đôi khi hữu ích cho việc nhận một máy tính “khách” chỉ có một NIC tốc độ chậm hơn trên bo mạch chủ.

+ Mặc dù hầu hết switch Gigabit Ethernet và Fast Ethernet trên thị trường ngày nay là các kiểu đa tốc độ 10/100/1000 hay 10/100, bạn có thể vẫn gặp cái chỉ có một tốc độ. Những cái một tốc độ này chỉ nên dùng trên mạng không bao giờ cần để hỗ trợ một kết nối chậm hơn.

+ Access point không dây (Wireless access point) – Nhiều switch ngày nay có dựng sẵn access point hay bộ định tuyến không dây hỗ trợ 802.11b/g, 802.11a hay 802.11n (một số access point hỗ trợ 802.11b/g/n hay 802.11b/a/g/n). Nếu bạn có kế hoạch thực thi một mạng không dây trong tương lai, bây giờ nên chọn switch có sẵn access point.

+ Switch xếp chồng với một cổng truyền (Stackable switch with an uplink port) – Một hub hay switch xếp chồng là cái có thể với hub hay switch khác (và thường đến xếp lên trên nó), cho phép thêm các máy tính vào hệ mạng mà không cần thay thế hub hay switch này mỗi lần hết cổng kết nối.

Phần lớn switch trên thị trường ngày nay đều có khả năng xếp chồng, nhưng một số kiểu cũ hơn có thể thiếu tính năng này. Bạn sử dụng tính năng này để đưa thêm các tính năng 10/100/1000 vào mạng 10BASE-T, kết nối một switch đa tốc độ vào cổn truyền trên switch 10BASE-T.

Lời khuyên:

Để quyết định liệu có phải là switch (hay hub) xếp chồng, xem cổng truyền. Cổng này giống như cổng UTP RJ-45 bình thường, nhưng kết nối dây khác hẳn, cho phép dùng một cáp UTP RJ-45 chân ra tiêu chuẩn để kết nối nó với switch khác. Không có cổng truyền này bạn phải dùng cáp chéo

+ Cổng “thêm” vượt yêu cầu hiện tại của bạn – Nếu đang kết nối bốn máy tính thành một mạng nhỏ, bạn cần một switch bốn cổng. Nhưng nếu mua một switch chỉ có bốn cổng và muốn thêm máy tính nữa vào mạng này, bạn phải thêm một switch nữa hay thay thế switch này bằng cái lớn hơn có nhiều cổng.

Chú ý:

Cổng truyền trên switch (hay hub) cũng được dùng để kết nối thiết bị đến bộ định tuyến hay thiết bị cổng kết nối cung cấp kết nối Internet cho mạng. Trong trường hợp nhiều switch được sử dụng, chúng thường được kết nối trực tiếp đến bộ định tuyến hay cổng kết nối thay vì tách ra.
Thông thường, switch (hay hub) có cổng truyền cho phép bạn dùng cổng này cho toàn bộ nhưng chỉ một cổng tiêu chuẩn switch (hay hub). Xem hình 17.19 cho một ví dụ về một switch có cổng truyền.

Cho thí dụ, một trong những cộng sự của tôi dùng một switch năm cổng của Linksys có bộ định tuyến (để truy cập Internet) và một cổng truyền. Nếu văn phòng anh ta mở rộng trên năm máy, anh ta có thể dùng cổng truyền này để thêm switch khác mở rộng mạng tăng những máy trạm mới, hoạt động cũng như mạng cũ, với truy cập Internet.

Theo “Nâng cấp và sửa chữa máy tính” Scott Mueller