TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Thiện Đức Thành được thành lập năm 1990, ban đầu là một cơ sở chuyên sản xuất và phân phối hạt nhựa PVC ứng dụng bọc dây điện. Sau đó, mở rộng sản xuất và phân phối ron cửa nhôm kiếng. Hiện Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất – Thương Mại Thiện Đức Thành là một trong những công ty hàng đầu trên thị trường ron kiếng tại Việt Nam.

THÔNG TIN DỰ ÁN
Danh sách và thứ hạng từ khóa
(Cập nhật ngày 01.05.2014)